Обрати сторінку

Репозитарій

2023-2024 н.р

Додаток до силабусів навчальних дисциплін 2023-2024 н.р.

 

Транспортні технології на автомобільному транспорті

Код
н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість
кредитів

Форма
підсумкового
контролю

Обов’язкові освітні компоненти ОП

Освітні компоненти, що формують загальні компетентності

ОК1

Вища математика

7,0

Екзамен

ОК2

Фізика

4,0

Екзамен

ОК3

Українська мова за професійним спрямуванням

3,0

Екзамен

ОК4

Iсторiя України

3,0

Екзамен

ОК5

Історія української державності та культури

3,0

Екзамен

ОК6

Економічна теорія

3,0

Екзамен

ОК7

Соціологія

3,0

Диф. залік

ОК8

Філософія

3,0

Диф. залік

ОК9

Безпека життєдіяльності, основи цивільного захисту та охорони праці

4,0

Екзамен

ОК10

Екологія

3,0

Диф. залік

ОК11

Загальна електротехніка з основами електроніки

4,0

Диф. залік

ОК12

Комп’ютерні технології і програмування

4,0

Екзамен

ОК13

Інженерна та комп’ютерна графіка

5,0

Диф. залік

ОК14

Правознавство

3,0

Диф. залік

ОК15

Іноземна мова

4,0

Диф. залік, Екзамен

ОК16

Іноземна мова за професійним спрямуванням

4,0

Екзамен

ОК17

Фізичне виховання

3,0

Диф. залік

ОК18

Теорія ймовірностей і математична статистика

5,0

Екзамен

Всього

68,0

 

Освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності

ОК19

Вантажознавство

4,0

Екзамен

ОК20

Вступ до фаху

3,0

Диф. залік

ОК21

Транспортна інфраструктура

4,0

Диф. залік

ОК22

Загальний курс транспорту

4,0

Диф. залік

ОК23

Вантажні перевезення

7,0

Екзамен, КР

ОК24

Основи теорії транспортних процесів і систем

4,0

Екзамен

ОК25

Безпека на транспорті

7,0

Диф.залік, Екзамен, КП

ОК26

Проектування транспортно-складських комплексів

8,0

Екзамен, КП

ОК27

Логістика

7,0

Екзамен

ОК28

Дослідження операцій транспортних систем

4,0

Диф. залік

ОК29

Транспортно-експедиторська діяльність

6,0

Екзамен

ОК30

Основи митного законодавства

4,0

Екзамен

ОК31

Організація пасажирських перевезень

5,0

Екзамен

ОК32

Транспортні технології

7,0

Екзамен

ОК33

Взаємодія видів транспорту

7,0

Екзамен, КР

ОК34

Організація і технологія вантажо-розвантажувальних робіт

4,0

Екзамен

ОК35

Організація перевезень небезпечних вантажів на транспорті

3,0

Диф. залік

 

Практична підготовка

ОК36

Технологічна практика

6,0

Диф. залік

ОК37

Тренінг-практика з вирішення виробничих ситуацій

1,5

Диф. залік

Переддипломна практика

4,5

Диф. залік

ОК38

Єдиний державний кваліфікаційний іспит

1,5

 

Захист кваліфікаційної роботи

1,5

 

Підготовка кваліфікаційної роботи

9,0

 

Всього

112,0

 

Разом обов’язкових освітніх компонентів ОП

180,0

 

Освітні компоненти за вибором ОП

Освітні компоненти, що формують загальні компетентності

ВК1-ВК4

Визначається завдяки вибору здобувачами навчальних дисциплін із запропонованого переліку

12,0

 

ВК1

Політологія або Релігієзнавство

3

Диф. залік

ВК2

Психологія або Технології особистісного зростання та навчання

3

Диф. залік

ВК3

Трудове право або Правове регулювання діяльності підприємств

3

Диф. залік

ВК4

Україна і світ: політичні і соціальні аспекти 

або Світова політика та міжнародні відносини

3

Диф. залік

Освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності

ВК5-ВК19

Визначається завдяки вибору здобувачами навчальних дисциплін із запропонованого переліку

48,0

 

ВК5

Технічна механіка

                        або Матеріалознавство

 

3

Диф. залік

ВК6

Правила безпеки дорожнього руху

                        або Правове регулювання перевезень

 

3

Диф. залік

ВК7

Організація та регулювання дорожнього руху

                        або Забезпечення безпеки автотранспортних засобів

 

3

Екзамен

ВК8

Основи маркетингу та менеджменту

                         або Статистика праці

 

3

Диф. залік

ВК9

Системи управління охороною праці

                        або Зовнішньо-торгівельні транспортні операції

 

3

Диф. залік

ВК10

Спеціалізований рухомий склад

                        або Спеціалізований автомобільний транспорт для кар’єрних робіт

 

3

Диф. залік

ВК11

Психологія праці

                        або Інженерна психологія

 

3

Диф. залік

ВК12

Засоби транспортних і термінальних технологій

                        або Транспортне планування міст

 

4

Диф. залік

ВК13

Економіка автомобільного транспорту

                        або Планування та організація діяльності підприємства

 

4

Екзамен

ВК14

Паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали

                        або Енергозбереження та енергоефективні технології

 

3

Диф. залік

ВК15

Ліцензування та сертифікація на транспорті

                        або Організація контейнерних перевезень

 

4

Екзамен

ВК16

Методика професійного навчання

                         або Стратегія сталого розвитку транспорту

 

3

Диф. залік

ВК17

Організація міжнародних перевезень

                        або Міжнародне транспортне співробітництво

 

3

Диф. залік

ВК18

Основи науково-дослідницької роботи

                        або Методологія та організація наукових досліджень в транспортних системах

 

3

Диф. залік

ВК19

Теоретичні основи комерційної роботи на автомобільному транспорті

                        або Транспортна трасологія

 

3

Диф. залік

Разом вибіркових освітніх компонентів ОП

60,0

 

Загальний обсяг освітньої програми

240

 

2022-2023 н.р

Додаток до силабусів навчальних дисциплін 2022-2023 н.р.

Транспортні технології на автомобільному транспорті

Код
н/д
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)Кількість
кредитів
Форма
підсумкового
контролю

Обов’язкові освітні компоненти ОПП-2022

Освітні компоненти, що формують загальні компетентності

ОК1Вища математика7,0Екзамен
ОК2Фізика4,0Екзамен
ОК3Українська мова за професійним спрямуванням3,0Екзамен
ОК4Iсторiя України3,0Екзамен
ОК5Історія української державності та культури3,0Екзамен
ОК6Економічна теорія3,0Екзамен
ОК7Соціологія3,0Залік
ОК8Філософія3,0Залік
ОК9Безпека життєдіяльності, основи цивільного захисту та охорони праці4,0Екзамен
ОК10Екологія3,0Залік
ОК11Загальна електротехніка з основами електроніки4,0Залік
ОК12Комп’ютерні технології і програмування4,0Екзамен
ОК13Інженерна та комп’ютерна графіка5,0Залік
ОК14Правознавство3,0Залік
ОК15Іноземна мова4,0Залік, Екзамен
ОК16Іноземна мова за професійним спрямуванням4,0Екзамен
ОК17Фізичне виховання3,0Залік
ОК18Теорія ймовірностей і математична статистика5,0Екзамен
Всього     68,0

Освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності

ОК19Вантажознавство4,0Екзамен
ОК20Вступ до фаху3,0Залік
ОК21Транспортна географія4,0Залік
ОК22Загальний курс транспорту4,0Залік
ОК23Вантажні перевезення7,0Екзамен, КР
ОК24Основи теорії транспортних процесів і систем4,0Екзамен
ОК25Транспортні засоби7,0Залік, Екзамен, КР
ОК26Проектування транспортно-складських комплексів8,0Екзамен, КП
ОК27Логістика7,0Екзамен
ОК28Дослідження операцій транспортних систем4,0Залік
ОК29Транспортно-експедиторська діяльність6,0Екзамен
ОК30Основи митного законодавства4,0Екзамен
ОК31Пасажирські перевезення5,0Залік
ОК32Транспортні технології7,0Екзамен
ОК33Взаємодія видів транспорту7,0Екзамен, КР
ОК34Організація і технологія вантажо-розвантажувальних робіт4,0Екзамен
ОК35Організація перевезень небезпечних вантажів на транспорті3,0Залік
 Практична підготовка
ОК36Технологічна практика6,0Залік
ОК37Переддипломна практика6,0Залік
ОК38Підготовка кваліфікаційної роботи9,0
Захист кваліфікаційної роботи бакалавра1,5
Єдиний державний кваліфікаційний іспит1,5
Всього     112,0
Разом обов’язкових освітніх компонентів ОП     180,0
Освітні компоненти за вибором ОП
Освітні компоненти, що формують загальні компетентності
ВК1-ВК4Визначається завдяки вибору здобувачами навчальних дисциплін із запропонованого переліку12,0
ВК1Політологія або Релігієзнавство3,0Залік
ВК2Психологія або Технології особистісного зростання та навчання3,0Залік
ВК3Трудове право або Правове регулювання діяльності підприємств3,0Залік
ВК4Україна і світ: політичні і соціальні аспекти або Світова політика та міжнародні відносини3,0Залік
Освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності
ВК5-ВК19Визначається завдяки вибору здобувачами навчальних дисциплін із запропонованого переліку48,0
ВК5Технічна механіка або Матеріалознавство3,0Залік
ВК6Правила безпеки дорожнього руху або Правове регулювання перевезень3,0Залік
ВК7Організація та регулювання дорожнього руху або Забезпечення безпеки автотранспортних засобів3,0Екзамен
ВК8Основи маркетингу та менеджменту або Статистика праці3,0Залік
ВК9Системи управління охороною праці або Зовнішньо-торгівельні транспортні операції3,0Залік
ВК10Спеціалізований рухомий склад або Спеціалізований автомобільний транспорт для кар’єрних робіт3,0Залік
ВК11Психологія праці або Інженерна психологія3,0Залік
ВК12Засоби транспортних і термінальних технологій або Транспортне  планування міст4,0Залік
ВК13Економіка автомобільного транспорту або Планування та організація діяльності підприємства4,0Екзамен
ВК14Паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали або Енергозбереження та енергоефективні технології3,0Залік
ВК15Ліцензування та сертифікація на транспорті або Організація контейнерних перевезень4,0Екзамен
ВК16Методика професійного навчання або Стратегія сталого розвитку транспорту3,0Залік
ВК17Організація міжнародних перевезень або Міжнародне транспортне співробітництво3,0Залік
ВК18Основи науково-дослідницької роботи або Методологія та організація наукових досліджень в транспортних системах3,0Залік
ВК19Теоретичні основи комерційної роботи на автомобільному транспорті або Транспортна трасологія3,0Залік
Разом вибіркових освітніх компонентів ОП     60,0
Загальний обсяг освітньої програми     240

Професійна освіта. Охорона праці.

Код
н/д
Компоненти освітньо-професійної  програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)Кіль-кість
кре-дитів
Форма
підсум-кового
контролю
1234
1.Обов’язкові освітні компоненти навчального плану
1.1.Освітні компоненти, що формують загальні компетентності
ОК1Вища математика7екзамен
ОК2Фізика4екзамен
ОК3Українська мова за професійним спрямуванням4екзамен
ОК4Історія України3екзамен
ОК5Історія української державності та культури3екзамен
ОК6Економічна теорія3екзамен
ОК7Соціологія3залік
ОК8Філософія3залік
ОК9Безпека життєдіяльності, основи цивільного захисту та охорони праці4екзамен
ОК10Екологія3залік
ОК11Загальна електротехніка з основами електроніки4залік
ОК12Комп’ютерні технології і програмування4екзамен
ОК13Інженерна та комп’ютерна графіка5залік
ОК14Правознавство3залік
ОК15Іноземна мова4екзамен
ОК16Іноземна мова (за професійним спрямуванням)4екзамен
ОК17Фізичне виховання3залік
                Всього64 

1.2.Освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності

ОК18Психологія3екзамен
ОК19Вікова та педагогічна психологія3екзамен
ОК20Основи науково-дослідницької роботи3залік
ОК21Теоретико-правові основи освіти3залік
ОК22Педагогіка6екзамен
ОК23Комунікативні процеси у педагогічній діяльності3екзамен
ОК24Методика професійного навчання6екзамен
ОК25Дидактичні основи професійної освіти7екзамен, КР
ОК26Теорія та методика виховної роботи5екзамен, КР
ОК27Педагогічна майстерність5екзамен
ОК28Планування та організація освітнього процесу4екзамен
ОК29Комп’ютерні технології навчання3залік
ОК30Педагогічна конфліктологія3екзамен
ОК31Корекційна педагогіка4екзамен
ОК32Вступ до фаху3залік
ОК33Правові та організаційні основи охорони праці3залік
ОК34Безпека виробничих процесів, обладнання та транспорту6залік, КР
ОК35Основи промислових технологій та технологічне обладнання3залік
ОК36Профілактика виробничого травматизму4залік
ОК37Виробнича санітарія та гігієна праці5екзамен
ОК38Пожежна безпека5екзамен, КР
ОК39Промислова екологічна безпека3екзамен
ОК40Стандартизація та нормативно-технічне забезпечення4екзамен
ОК41Основи управління якістю3залік

                Практична підготовка

 Навчальна практика:  
ОК42Професійна практика6залік
 Виробнича практика:  
ОК43Технологічна практика6залік
ОК44Педагогічна практика6залік
ОК45Атестація здобувачів вищої освіти1 
                Всього116 
                Загальний обсяг обов’язкових компонентів освітньо-професійної програми180 
2.Освітні компоненти за вибором здобувача освіти
2.1.Освітні компоненти, що формують загальні компетентності
ВК1.1Безпека в мережі Інтернет3залік
ВК1.2або Технології особистісного зростання та навчання
ВК2.1Основи медичних знань та долікарська допомога4залік
ВК2.2або Європейські стандарти захисту прав людини
ВК3.1Риторика4залік
ВК3.2або Логіка
ВК4.1Україна і світ: політичні і соціальні аспекти3залік
ВК4.2або Світова політика та міжнародні відносини
ВК5.1Педагогічна етика3залік
ВК5.2або Культура мовлення
ВК6.1Туристичне країнознавство4залік
ВК6.2або Релігієзнавство
ВК7.1Трудове право3залік
ВК7.2або Правове регулювання діяльності підприємств
                Всього24 

2.2. Освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності

ВК 8.1Планування та організація діяльності підприємств4залік
ВК 8.2або Економіка охорони праці та техногенної безпеки
ВК 9.1Менеджмент в освіті4екзамен
ВК 9.2або Організаційна поведінка
ВК 10.1Теорія і практика оцінювання навчальних досягнень4екзамен
ВК 10.2або Основи педвимірювань та моніторингу якості освіти
ВК 11.1Психологія праці3залік
ВК 11.2або Інженерна психологія
ВК 12.1Інженерія здоров’я5залік
ВК 12.2або Техногенна безпека об’єктів підвищеної небезпеки
ВК 13.1Енергозбереження та енергоефективні технології5залік
ВК 13.2або Системи контролю небезпечних виробничих факторів
ВК 14.1Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків на виробництві4залік
ВК 14.2або Основи соціального страхування
ВК 15.1Інформаційні технології управління закладом освіти3залік
ВК 15.2або Офісні системи та електронний документообіг
ВК 16.1Основи електробезпеки4залік
ВК 16.2або Правила безпеки дорожнього руху
                Всього36 
                Разом за вибором здобувача освіти60 
                Всього за навчальним планом240 
2021-2022 н.р

Додаток до силабусів навчальних дисциплін 2021-2022 н.р.

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

  1. Обов’язкові компоненти ОПП

1.1. Цикл загальної підготовки

1.1.1Вища математика
1.1.2Українська мова за професійним спрямуванням
1.1.3Фізика
1.1.4Історія України
1.1.5Хімія
1.1.6Комп’ютерні технології і програмування
1.1.7Економічна теорія
1.1.8Іноземна мова
1.1.9Безпека життєдіяльності
1.1.10Основи охорони праці
1.1.11Соціологія
1.1.12Екологія
1.1.13Теорія ймовірностей і математична статистика
1.1.14Фізичне виховання (позакредитна)

1.2. Цикл професійної підготовки

1.2.1Вантажознавство
1.2.2Транспортна географія
1.2.3Загальний курс транспорту
1.2.4Вантажні перевезення
1.2.5Основи теорії транспортних процесів і систем
1.2.6Транспортні засоби
1.2.7Проектування транспортно-складських комплексів
1.2.8Логістика
1.2.9Дослідження операцій транспортних систем
1.2.10Підйомно-транспортні машини
1.2.11Транспортно-експедиторська діяльність
1.2.12Системи управління охороною праці
1.2.13Комерційна робота на транспорті
1.2.14Транспортні технології
1.2.15Взаємодія видів транспорту
1.2.16Засоби транспортних і термінальних технологій

Практична підготовка

1.2.17Навчальна практика
1.2.18Технологічна практика
1.2.19Переддипломна практика
1.2.20Атестація здобувачів вищої освіти
Підготовка кваліфікаційної роботи
Екзаменаційні сесії
  1. Вибіркові компоненти ОПП

2.1. Цикл загальної підготовки

2.1.1Історія української культури
Світова політика та міжнародні відносини
2.1.2Іноземна мова за професійним спрямуванням
Англійська
Німецька

2.2. Цикл професійної підготовки

2.2.1Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
Технічне креслення та комп’ютерна графіка
2.2.2Організація та регулювання дорожнього руху
Безпека транспортних засобів
2.2.3Основи маркетингу та менеджменту на транспорті
Статистика праці
2.2.4Трудове право
Правове регулювання перевезень
2.2.5Організація і технологія вантажно-розвантажувальних робіт
Організація контейнерних перевезень
2.2.6Ліцензування та сертифікація на транспорті
Стратегія сталого розвитку
2.2.7Пасажирські перевезення
Транспортне планування міст
2.2.8Основи науково-дослідницької роботи
Методологія та організація наукових досліджень в транспортних системах
2.2.9Економіка автомобільного транспорту
Планування та організація діяльності підприємства
2.2.10Спеціалізований рухомий склад
Спеціалізований автомобільний транспорт для кар’єрних робіт
2.2.11Організація перевезень небезпечних вантажів на транспорті
Транспортна трасологія
2.2.12Основи митного законодавства
Зовнішньо-торгівельні транспортні операції
2.2.13Організація міжнародних перевезень
Міжнародне транспортне співробітництво
2.2.14Ресурсозберігаючі технології на автомобільному транспорті
Паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали

Програма кваліфікаційного іспиту ОПП Професійна освіта (Охорона праці)

Професійна освіта. Охорона праці.

  1. Обов’язкові компоненти ОПП

1.1. Цикл загальної підготовки

1.1.1Вища математика
1.1.2Фізика
1.1.3Документознавство
1.1.4Теоретична та прикладна механіка
1.1.5Теоретичні основи електротехніки
1.1.6Безпека життєдіяльності
1.1.7Історія України
1.1.8Іноземна мова професійно-ділового спілкування(англійська)
1.1.9Інформатика та обчислювальна техніка
1.1.10Інженерна та комп’ютерна графіка
1.1.11Метрологія та вимірювальна техніка
1.1.12Вступ до фаху
1.1.13Основи промислової технології
1.1.14Фізичне виховання (позакредитна)

1.2. Цикл професійної підготовки

1.2.1Українське фахове мовлення
1.2.2Мовлений складник професійної  комунікації
1.2.3Іноземна мова професійно-ділового спілкування
1.2.4Іноземна мова професійно-ділового спілкування(німецька)
1.2.5Сучасні інформаційні засоби навчання
1.2.6Україна і світ: політичні і соціальні аспекти
1.2.7Історія європейської філософії: становлення та розвиток
1.2.8Історія філософської думки в Україні
1.2.9Історія української культури
1.2.10Світова політика та міжнародні відносини
1.2.11Комп’ютерні технології навчання
1.2.12Правові засади українського суспільства
1.2.13Інженерія здоров’я
1.2.14Інформаційні системи
1.2.15Теоретико-правові основи освіти
1.2.16Комп’ютерні технології в офісі
1.2.17Україна в світовому культурному просторі
  1. Цикл професійної підготовки

2.1. Обов’язкові компоненти

2.1.1Правові та організаційні основи охорони праці
2.1.2Психологія
2.1.3Методологічні засади професійної освіти
2.1.4Теорія та методика виховної роботи
2.1.5Виробнича санітарія та гігієна праці
2.1.6Експертиза та сертифікація умов з охорони праці
2.1.7Соціальна та корпоративна безпека
2.1.8Стандартизація та нормативно-технічне забезпечення
2.1.9Комунікативні процеси у педагогічний діяльності
2.1.10Методика професійного навчання
2.1.11Теорія та методика викладання фахових дисциплін
2.1.12Педагогічна майстерність
2.1.13Основи управління якістю
2.1.14Системи управління охороною праці
2.1.15Ризик-менеджмент в охороні праці
2.1.16Педагогіка
2.1.17Вікова та педагогічна психологія
2.1.18Дидактичні основи проф.освіти
2.1.19Безпека праці
2.1.20Пожежна безпека
2.1.21Моніторинг середовища існування
2.1.22Професійна практика
2.1.23Педагогічна практика

2.2. Дисципліни за вибором студента

2.2.1Психологія праці
2.2.2Інженерна психологія
2.2.3Основи корекційної педагогіки
2.2.4Основи педвимірювань та моніторингу якості освіти
2.2.5Економічна теорія
2.2.6Мікро- та макроекономіка
2.2.7Економіка підприємств ОП
2.2.8Організація промислового виробництва
2.2.9Цивільний захист
2.2.10Захист у надзвичайних ситуаціях
2.2.11Основи інженерно-педагогічної творчості
2.2.12Основи педагогічних досліджень
2.2.13Педагогічна конфліктологія
2.2.14Статистичні методи контролю якості