Обрати сторінку

Практичне навчання

Коломоєць Олена Миколаївна

Коломоєць Олена Миколаївна

Завідувач навчально-виробничої практики

Практична підготовка здобувачів освіти, які навчаються в коледжі, є невід’ємною складовою підготовки фахівців і здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях (базах практики) згідно з укладеними коледжем договорами або у структурних підрозділах коледжу, що забезпечують практичну підготовку.

Метою практичної підготовки є закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю, формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення в певних виробничих умовах, оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями праці в галузі їх майбутньої діяльності.

Види та обсяги практичної підготовки визначаються освітньо-професійною програмою підготовки фахівців, що відображається в навчальних планах і графіках навчального процесу.

Практична підготовка студентів коледжу проводиться на базах практики – підприємствах, організаціях, установах, організаційний та науково-технічний рівень яких відповідає вимогам програми практики, або безпосередньо на базі коледжу.

Студенти можуть самостійно, за погодженням з директором коледжу, підбирати для себе базу практики і пропонувати її для використання.

Договора на проведення практики студентів 2022-2023 н.р.

Договір на проведення практики студентів вищих навчальних закладів 2023-2024 н.р.

Календарний план проведення навчальних практик 2023-2024 н.р.

    БАЗИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КОЛЕДЖУ