Обрати сторінку

Спеціальності

Освітній ступінь

БАКАЛАВР

Спеціальність: 011 «Освітні, педагогічні науки»

Кваліфікація: бакалавр з української мови та літератури, викладач української мови та літератури у загальноосвітніх навчальних закладах, професійних (професійно-технічних) закладах освіти та закладах передвищої освіти.

Підготовка педагогічних та науково-педагогічних працівників нової генерації до вирішення актуальних проблем у галузі освіти засобами педагогічної, науково-дослідної, проектної, методичної та управлінської діяльності, формування і розвиток їх інтегральної, загальних та професійних компетентностей.

Можлива професійна діяльність випускників:

 • Педагог-організатор освітнього процесу;
 • Організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми;
 • Методист загальноосвітнього та позашкільного закладу освіти;
 • Асистент вчителя загальноосвітнього закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням;
 • Вихователь в освітніх установах і їх структурних підрозділах (інтернаті при школі, гуртожитку, групах продовженого дня тощо), інших установах і організаціях;
 • Асистент вихователя по соціальній роботі з дітьми з особливими потребами.

Спеціальність: 014 «Середня освіта. Українська мова та література»

Кваліфікація: бакалавр з української мови та літератури, викладач української мови та літератури у загальноосвітніх навчальних закладах, професійних (професійно-технічних) закладах освіти та закладах передвищої освіти.

Випускник – учитель української мови та літератури, викладач, педагог-організатор, керівник гуртка; фахівець у сфері лінгвістичних досліджень в усіх сферах, що потребують професійного володіння й роботи з усним і письмовим текстом.

Можлива професійна діяльність випускника:

 • викладач української мови та літератури у загальноосвітніх навчальних закладах, професійних (професійно-технічних) закладах освіти та закладах передвищої освіти;
 • діяльність у державних установах, підприємницькій, науковій, літературно-видавничій та освітній галузях; у
 • друкованих та електронних засобах масової інформації, РR-технологіях;
 • у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, мистецьких і культурних центрах тощо.

Спеціальність: 015.15 «Професійна освіта. Охорона праці»

Кваліфікація: фахівець з охорони праці, викладача практичного навчання в галузі безпеки життєдіяльності та охорони праці.

Випускник фахівець служби охорони праці підприємств, установ та організацій; викладач професійного навчання, охорони праці.

Ви отримуєте навички:

 • розробки нормативних документів з охорони праці;
 • проводити атестацію робочих місць;
 • визначити та досліджувати параметри виробничого середовища;
 • проводити експертизу та сертифікацію умов охорони праці;
 • працювати в команді;
 • створювати автоматизовану базу даних для служб охорони праці.

Можлива професійна діяльність випускника:

 • інспектор з охорони праці;
 • фахівець з питань охорони праці державних структур, фонду соціального страхування;
 • фахівець служби охорони праці підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування;
 • фахівець навчальних центрів та закладів, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України;
 • викладач практичного навчання.

Спеціальність: 015.34 «Професійна освіта. Машинобудування»

Кваліфікація: бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією машинобудування.

Сфери професійної діяльності випускників: викладацька діяльність в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, інструктор виробничого навчання робітників масових професій, інструктор виробничого навчання в професійних закладах освіти згідно спеціалізації, інструктор навчального центру;

Також випускники можуть обіймати основні первинні посади в установах та організаціях галузі спеціалізації: технік-технолог, майстер виробничої дільниці, помічник механіка, фахівець з обслуговування машин та обладнання.

Спеціальність: 015.38 «Професійна освіта. Транспорт»

Кваліфікація: бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією транспорт.

Сфери професійної діяльності випускників: викладацька діяльність в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, керування роботою фахівців нижчого рівня підготовки в галузі професійної освіти за спеціалізацією транспорт.

Можуть обіймати посади в установах та організаціях:

 • педагог професійного навчання;
 • майстер виробничого навчання;
 • вихователь професійно-технічного закладу освіти;
 • механік автомобільної колони (гаража);
 • механік з ремонту транспорту.

Спеціальність: 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Кваліфікація: бакалавр з транспортних технологій (на автомобільному транспорті).

Спеціальність «Транспортні технології» охоплює широке коло питань пов’язаних з організацією роботи автомобільного транспорту.

Фахівець з транспортних технологій – це затребувана професія на ринку праці, оскільки високий рівень конкуренції на ринку транспортних послуг спричиняє необхідність пошуку раціональних шляхів транспортного обслуговування, обґрунтування ефективних транспортно-технологічних схем доставки вантажів, впровадження прогресивних форм і методів організації процесу перевезень, удосконалення діючих та розробки перспективних транспортних технологій

Майбутні фахівці оволодівають знаннями та практичними навичками з організації пасажирських та вантажних перевезень, управління роботою транспорту, транспортної логістики, взаємодії видів транспорту, транспортної безпеки, інтелектуальних транспортних систем.

Випускники спеціальності «Транспортні технології» працюють на престижних посадах на державних та приватних підприємствах, як:

 • логіста;
 • диспетчера з міжнародних перевезень;
 • інспектора з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань;
 • ревізора з безпеки руху;
 • техніка-інспектора з контролю за використанням палива;
 • ревізора автомобільного транспорту;
 • механіка виробництва;
 • технік-конструктора (механіка);
 • технік-технолога (механіка);
 • майстра виробничого навчання водінню.

Освітньо-професійний ступінь

ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

Спеціальність: 051 «Економіка». Освітньо-професійна програма: «Економіка підприємства».

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з економіки підприємства.

Фахівець здійснює планово – економічну, організаційно – управлінську діяльність у сфері виробництва та послуг на підприємствах різних форм власності на посадах економіста, консультанта з економічних питань та інших.

Фахівець може займати первинні посади:

 • економіст з організації та планування виробництва;
 • економіст з фінансової роботи;
 • економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
 • економіст з праці;
 • економіст з матеріально-технічного постачання;
 • економіст з формування планово-розрахункових цін;
 • економіст із збуту;
 • економіст договірних та претензійних робіт.

Спеціальність: 051 «Економіка». Освітньо-професійна програма: «Економіка і управління трудовими ресурсами».

Кваліфікація: фаховий молодший бакалаврз економіки та управління трудовими ресурсами.

Представники цієї спеціальності користується стабільно високим попитом серед роботодавців через її універсальність, адже кадрові посади передбачені на підприємствах будь-якої сфери підприємництва, в некомерційних (громадських, політичних, науково-дослідних) організаціях, державних установах

Спеціальність відкриває нові перспективи працевлаштування, є престижною та дефіцитною. Пояснюється це тим, що попит на таких фахівців щороку зростає, адже ефективна діяльність будь-якої організації багато в чому залежить від налагодженої роботи команди співробітників, яку покликаний забезпечити спеціаліст з управління персоналом.

Фахівець може займати первинні посади:

 • економіст, менеджер з підбору, забезпечення та використання персоналу;
 • економіст з праці та планування;
 • технік з нормування праці;
 • експерт з регулювання соціально-трудових відносин;
 • фахівець з галузі праці та зайнятості;
 • фахівець відділу підготовки і перепідготовки персоналу;
 • фахівець з аналізу ринку праці;
 • фахівець з профорієнтації;
 • організатор роботи з персоналом;
 • фахівець з найму робочої сили;
 • інспектор з кадрів.

Спеціальність: 133 «Галузеве машинобудування». Освітньо-професійна програма: «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів».

Кваліфікація: механік.

Промислове обладнання та машини будівельної галузі, незалежно від складності, потребують постійного обслуговування, перевірки на справність, заміни пошкоджених деталей, наладки робочих органів, чищення тощо.

Механік організовує експлуатацію, обслуговування й ремонт технологічного обладнання, займається його проектуванням, конструюванням, виробництвом, монтажем та налагодженням, добирає корозійностійкі конструкційні матеріали для обладнання і розробляє методи захисту від корозії та зношування, досліджує технологічні процеси, що відбуваються в обладнанні, для підвищення ефективності його роботи.

Фахівець може займати первинні посади:

 • мехнік;
 • технік-механік;
 • технік-конструктор;
 • майстер;
 • майстер дільниці;
 • майстер цеху;
 • майстер-контролер;
 • наладчик;
 • випробувач;
 • інспектор;
 • контролер з підготовки виробництва, з проектно-кошторисної роботи.

Спеціальність: 133 «Галузеве машинобудування». Освітньо-професійна програма: «Комп’ютерні технології в машинобудуванні».

Кваліфікація: механік.

Навчальний план спеціальності передбачає формування у студентів системи інтегрованих знань з комп’ютерної техніки і з технології обробки матеріалів.

Під час навчання студенти працюють в системі 2-х і 3-х вимірного параметричного моделювання, створюють анімацію заданого об’єкту і презентацію проектної діяльності, розробляють технологічні процеси виготовлення деталей за допомогою прикладних комп’ютерних програм, створюють з використанням комп’ютера програми для верстатів з числовим програмним керуванням, виконують креслення з використанням комп’ютерних програм АutoCad, КОМПАС-3D тощо.

Фахівець може займати первинні посади:

 • фахівець з інформаційних технологій в машинобудуванні, технолог, конструктор, механік, контролер, нормувальник, майстер, начальник дільниці;
 • працівники відділів стандартизації, метрології;
 • працівник відділу охорони праці;
 • оператор верстатів з числовим програмним керуванням;
 • технолог верстатів з числовим програмним керуванням;
 • програміст верстатів з числовим програмним керуванням.

Спеціальність: 133 «Галузеве машинобудування». Освітньо-професійна програма: «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної промисловості».

Кваліфікація: механік.

Інтенсифікація технологічних процесів (застосування високих і низьких температур, вакууму або високих тисків тощо) висуває нові вимоги не тільки до конструктивних особливостей обладнання, а також до матеріалів, з яких виробляється це обладнання. Тому знання, здобуті майбутніми фахівцями-механіками в галузі хімічних виробництв і підприємств, завжди актуальні та користуються попитом на: нафтопереробних підприємствах, хімічних підприємствах, для захисту металоконструкцій на виробництвах широкого профілю.

Фахівці даного професійного спрямування можуть займати на підприємствах такі посади:

 • мехнік;
 • технік-механік;
 • технік-конструктор;
 • майстер;
 • майстер дільниці;
 • майстер цеху;
 • майстер-контролер;
 • наладчик;
 • випробувач;
 • інспектор;
 • контролер з підготовки виробництва, з проектно-кошторисної роботи.

Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Освітньо-професійна програма: «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

Виконання будь-якого технологічного процесу неможливе без різних видів енергії. Головним видом енергії в усіх галузях людської діяльності, завдяки своїй універсальності є електрична.

Енергетик – це професіонал в області енергетичного забезпечення. Основна робота енергетика пов’язана з розробкою та впровадженням
енергоефективних систем, виробництвом, розподілом та споживанням електричної енергії, керуванням електроенергетичними системами.

Фахівець може займати первинні посади:

 • диспетчера електромеханічної служби;
 • диспетчера електропідстанції;
 • електрика дільниці;
 • електрика цеху;
 • електродиспетчера;
 • електромеханіка;
 • електромеханіка групових перевантажувальних машин;
 • електромеханіка дільниці;
 • електромеханіка з підіймальних установок;
 • енергетика;
 • енергетика виробництва;
 • енергетика дільниці;
 • енергетика цеху;
 • енергодиспетчера;
 • техніка з експлуатації вітроенергетичних установок;
 • техніка з експлуатації гідроенергетичних установок;
 • техніка з експлуатації сонячних енергетичних установок;
 • техніка-електрика;
 • техніка–енергетика;
 • техніка-конструктора (електротехніка);
 • техніка-технолога.

Перелік наведених посад, які може займати фахівець, не є вичерпним.

Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Освітньо-професійна програма: «Енергетичний менеджмент».

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

Енергетичний менеджмент – це сучасна освітня програма, спрямована на підготовку в галузі електроенергетики в частині енергозбереження та підвищення енергоефективності процесів виробництва, а також використання альтернативних  джерел енергії. 

Важливість цієї освітньої програми визначається актуальними задачами зниження споживання енергоресурсів і зменшення енергетичної складової собівартості продукції в Україні й усьому світі.

Фахівець може займати первинні посади:

 • експерт із енергозбереження та енергоефективності;
 • фахівець з енергетичного менеджменту;
 • фахівець з управління енергозбереженням в будівлях;
 • фахівець із нетрадиційних видів енергії;
 • електрик дільниці;
 • електрик цеху;
 • технік-електрик;
 • енергетик;
 • енергодиспетчер;
 • електромеханік.

 

Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Освітньо-професійна програма: «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів».

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

Підготовка фахівців здійснюється для роботи в галузі технічного обслуговування і ремонту електричного і електронного устаткування автомобілів, тракторів і інших автотранспортних засобів, а також для обслуговування і ремонту сервісного контрольно-діагностичного устаткування, участі у впровадженні нового обладнання.

Спеціальність адаптована до потреб ринку праці, СТО та підприємств середнього і малого бізнесу, які займаються вантажними та пасажирськими перевезеннями.

Фахівець може займати первинні посади:

 • слюсар-електрик з ремонту електроустаткування для колісних транспортних засобів;
 • ремонтник-мехатронік високовольтного обладнання колісних транспортних засобів;
 • електромеханік колісних транспортних засобів;
 • електромеханік;
 • технік-електрик;
 • акумуляторник;
 • технік з сигналізації;
 • технік з діагностичного устаткування;
 • авторемонтник;
 • електромеханік з випробувань та ремонту електроустаткування;
 • майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів;
 • генераторник;

Випускники можуть працювати на підприємствах, які експлуатують автотракторну техніку незалежно від форм власності: автотранспортні підприємства, сервісні станції та пункти ТО автомобілів, тракторів, комбайнів, сільськогосподарські підприємства, машинно-тракторні станції.

Спеціальність: 161 «Хімічні технології та інженерія». Освітньо-професійна програма: «Виготовлення тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів».

Кваліфікація: технік-технолог.

Після вивчення освітньої програми «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів випускники оволодіють професійними знаннями, практичними навичками й уміннями в галузі хімії і технології скла, кераміки і в’яжучих матеріалів, здатні застосовувати новітні наукові досягнення при удосконаленні існуючих і розробці нових видів тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів з урахуванням сучасних вимог ринку.

Фахівець може займати первинні посади:

 • фахівець в галузі виробництва скла та скловиробів;
 • фахівець в галузі виробництва кераміки, тротуарних бетонних плиток, плиток для підлоги й облицювання;
 • фахівець в галузі архітектурно-будівельної цегли та каменю, черепиці, теплоізоляційних керамічних матеріалів;
 • фахівець з оперативного контролю, а також здійснює координацію технологічного процесу, забезпечує безперервну роботу технологічного обладнання.

Спеціальність: 161 «Хімічні технології та інженерія». Освітньо-професійна програма: «Технологія виробництва неорганічних речовин».

Кваліфікація: технік-технолог.

Спеціальність спрямована на поєднання хіміко-технологічного, інженерного мислення і практики в рамках культури інновацій, в яких реалізуються нові наукомісткі технології, що є в даний час основою технічного прогресу. Особлива увага приділяється підготовці випускників в області технології основного неорганічного синтезу, технології мінеральних добрив, солей і лугів, а також технології водопідготовки. Широке, інтегроване поєднання курсів навчання дисциплін з інженерної підготовки з сучасними ІТ технологіями.

Фахівець може займати первинні посади:

 • фахівець в галузі виробництва добрив, кислот, лугів, пігментів;
 • фахівець в галузі отримання кольорових, рідкісних та благородних металівз природної сировини, промислових та побутових відходів.

Спеціальність: 161 «Хімічні технології та інженерія». Освітньо-професійна програма: «Промислова екологія та ресурсоефективні технології».

Кваліфікація: технік-технолог.

Спеціальність передбачає підготовку фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі, вирішувати практичні проблеми з реалізації, проектування та вдосконалення існуючих технологій хімічної переробки рослинної сировини і систем та технологій захисту навколишнього середовища від негативного антропогенного впливу, здійснювати організаційну діяльність; та, шляхом гармонійного поєднання фундаментальних знань та інженерних інструментів, успішно конкурувати на ринку праці в умовах сталого інноваційного науково-технічного розвитку суспільства

Фахівець може займати первинні посади:

 • фахівець, який відповідає за зниження шкідливих викидів, утилізацію відходів, розумне використання ресурсів, зміну виробничих практик. Він вивчає стан води, землі, повітря, вплив промислових відходів на довкілля. Контролює діяльність шкідливих виробництв;
 • фахівець, що проводить аудит діяльності промислових підприємств і дає рекомендації щодо зниження впливу їх виробничого циклу на навколишнє середовище за рахунок модернізації технології, зміни практик і методів роботи.

Спеціальність: 161 «Хімічні технології та інженерія». Освітньо-професійна програма: «Технологія виробництва будівельних матеріалів та виробів».

Кваліфікація: технік-технолог.

Представники цієї спеціалізації можуть виконувати професійну роботу, пов’язану з технологіями виробництва новітніх будівельних матеріалів і виробів, архітектурно-будівельної цегли та каменю, черепиці, теплоізоляційних керамічних матеріалів, полімерно-бітумних матеріалів, екструзійних полістиролів, тротуарних бетонних плиток, плиток для підлоги й облицювання, сухих будівельних сумішей тощо, а також роботу, пов’язану з основами менеджменту, маркетингу, підприємництва в будівельній галузі. Молодший бакалавр з хімічних технологій та інженерії може працювати у сферах бізнесу, маркетингу та виробництва будівельних матеріалів і виробів.

Сфера професійної діяльності фахівця:

 • Фахівець з виробництва полімерно-бітумних матеріалів, екструзійних полістиролів, базальтових теплозвукоізоляційних матеріалів, конструкційно-теплоізоляційних блоків із ніздрюватих бетонів, гарнітурів санітарної кераміки, сухих будівельних сумішей;
 • Фахівець може розробляти: рецептури будівельних композиційних матеріалів;транспортно-технологічні схеми, технологічні карти, технічну документацію на виготовлення будівельних матеріалів і виробів.

Спеціальність: 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка». Освітньо-професійна програма: «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка».

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки.

Підготовка фахівців за даною спеціальністю пов’язана із проектуванням та експлуатацією комп’ютерно-інтегрованих комплексів автоматизації для виробництва та бізнесу, комп’ютерним моделюванням виробничих процесів, розробкою програмного забезпечення, експлуатацією автоматизованих систем на базі WEB-технологій, обслуговуванням контролерів та комп’ютерів.

Особливістю спеціальності є глибоке вивчення і застосування мікропроцесорної та комп’ютерної техніки. Здобувачі освіти не тільки вміють працювати з сучасною обчислювальною технікою, а й застосовують її для створення інформаційних та керуючих систем, які сьогодні потрібні скрізь.

Фахівець може займати первинні посади:

 • Фахівець в галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.
 • Фахівець з проектування та експлуатації комп’ютерно-інтегрованих комплексів автоматизації для виробництва та бізнесу.
 • Фахівець з експлуатації автоматизованих систем на базі WEB-технологій.

Спеціальність: 274 «Автомобільний транспорт». Освітньо-професійна програма: «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів».

Кваліфікація: механік.

Автомобільний транспорт – спеціальність, яка вивчає експлуатацію, технічне обслуговування, діагностування, ремонт автомобілів, агрегатів і двигунів та автомобільного обладнання.

Під час навчання студенти отримують компетенції щодо виконання роботи з технічного обслуговування і ремонту рухомого складу з використанням технологічного оснащення, пристроїв та інструментів; заповнення встановлених форм обліку наявності, руху, технічного обслуговування, ремонту і пробігу рухомого складу і агрегатів; виконання розрахунків виробничої програми АТП і СТО, розробка нескладних пристосувань для ремонту і технічного обслуговування автомобілів,  складання заявок на постачання ремонтного фонду, запасних частин і експлуатаційних матеріалів для дільниць тощо.

Фахівець може займати первинні посади:

 • механік автомобільної колони (гаража);
 • механік з ремонту транспорту;
 • механік дільниці;
 • механік цеху;
 • механік виробництва;
 • технік-конструктор (механіка);
 • технік-технолог (механіка);
 • майстер виробничого навчання водінню.