Обрати сторінку

Циклова комісія автомеханічних дисциплін та транспортних технологій

Коваленко Андрій Петрович

Коваленко Андрій Петрович

Голова циклової комісії автомобілі та транспортні технології, викладач вищої категорії

Освіта: Дніпродзержинський державний технічний університет, 1999р., «Автомобілі та автомобільне господарство».

Педагогічний стаж: 25 років.

Педагогічне звання: Викладач-методист.

Дисципліни, що викладає:

 • Автомобільні двигуни;
 • Двигуни автомобілів та тракторів;
 • Основи технології ремонту автомобілів;
 • Вантажні перевезення;
 • Пасажирські перевезення.

Наукові інтереси: Сучасні технологіїв автомобілебудуванні, нанотехнології при відновленні автомобільних деталей, удосконалення транспортних систем.

Email:  [email protected]

Кілеса Ірина Миколаївна

Кілеса Ірина Миколаївна

Заступник голови циклової комісії автомеханічних дисциплін та транспортних технологій, викладач вищої категорії

Освіта: Дніпродзержинський індустріальний інститут, 1988 р., «Машини та апарати хімічних виробництв», інженер-механік.

Педагогічне звання: викладач-методист.

Педагогічний стаж: 28 років.

Дисципліни, які викладає:

 • Технічна механіка та деталі вузлів засобів автоматизації;
 • Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання;
 • Технічна механіка;
 • Прикладна механіка;
 • Технічна механіка: теоретична механіка, опір матеріалів, деталі машин.

Публікації:

 • Кілеса І.М. Ділова гра як сучасна форма семінарського заняття. Актуальныенаучные исследования в современном мире // Журнал – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 11(31), ч. – 14. С. 124-128.
 • Кілеса І.М. Проблемне навчання в курсі теоретичної механіки. Актуальныенаучные исследования в современном мире // Журнал – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 3(47), ч. – 4. С. 75-80.

Email: [email protected]

Бажан Сергій Петрович

Бажан Сергій Петрович

Директор коледжу

Коржавін Юрій Андрійович

Коржавін Юрій Андрійович

Кандидат технічних наук, доцент

Освіта:

 • Дніпродзержинський індустріальний інститут, 1971р., «Металургія чорних металів», інженер-металург;
 • Криворізький технічний університет, 2002 р., «Автомобілі та автомобільне господарство», інженер-механік;
 • У 1981 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження та вдосконалення виробництва сталі з продуванням рідкого металу киснем».

Педагогічний стаж: 41 рік.

Дисципліни, що викладає:

 • Основи теорії транспортних процесів і систем;
 • Правила та безпека дорожнього руху;
 • Проектування транспортно-складських комплексів;
 • Автомобільні перевезення.

Наукові інтереси:  Перспективна металургія. Нанотехнологія при відновленні автомобільних деталей. Утилізація спрацьованих автомобільних шин. Екологія автотранспорт.

Публікації: Співавторнавчального посібник, понад 50 наукових праць, 21 винаходів та патентів України та СРСР.

Тел.: (098) 615-55-08

Email: [email protected]

Профілі:

Рудасьов Віктор Борисович

Рудасьов Віктор Борисович

Кандидат технічних наук, доцент, ст. наук.спів., DoctorPhilosophy

Освіта:

 • Дніпродзержинський індустріальний інститут, 1973р., «Механічне устаткування заводів чорної металургії», інженера-механіка;
 • Криворізький технічний університет і отримав повну вищу освіту, 2002р., «Автомобілі та автомобільне господарство», інженера-механіка;
 • У 1987р. захистив кандидатську дисертацію у Ростові-на-Дону, інституті сільськогосподарського машинобудування на тему «Определение штампуемости листовых сталей повышенной прочности и их внедрение в автомобилестроении».

Педагогічний стаж: 30 років.

Дисципліни, що викладає:

 • Транспортні засоби;
 • Загальний курс транспорту;
 • Взаємодія видів транспорту;
 • Транспортна географія;
 • Спеціалізований рухомий склад.

Наукові інтереси: Зниження металоємності автомобілів і економія металопрокату; взаємодія автомобільного колеса (шини) з опорною поверхнею.

Публікації: Автор 3 монографій, 4 навчальних посібників, співавтор понад 80 наукових праць (в тому числі 5 в Scopus) та 80 патентів України та Росії.

Портфоліо

Коломоєць Олена Миколаївна

Коломоєць Олена Миколаївна

Завідувач навчально-виробничої практики, заступник голови циклової комісії механічних дисциплін, викладач вищої категорії.

Освіта: Дніпродзержинський державний технічний університет, 2004 р., «Обладнання переробних і харчових виробництв», інженер – механік, спеціаліст.

Педагогічний стаж: 10 років.

Дисципліни, які викладає:

 • Технологія конструкційних матеріалів;
 • Основи обробки матеріалів і інструмент;
 • Технології;
 • Основи науково-дослідницької роботи.

Наукові інтереси: педагогіка, професійний розвиток.

Публікації:

 • Коломоєць О. М. Квест як форма проведення семінарськогозаняття. Актуальныенаучные исследования в современном мире // Журнал – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 6(38), ч. – 3. С. 63-66;
 • Коломоєць О. М. Впровадження 3D моделей для унаочнення навчального процесу. Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 4(36), ч. – 8. С. 98-103.

Email: [email protected]

Гриценко Тетяна Володимирівна

Гриценко Тетяна Володимирівна

Викладач І категорії

Освіта: 

 • ДВНЗ «УДХТУ», 2008 р., «Технологія переробних і харчових виробництв», магістр;
 • ДВНЗ «УДХТУ», 2017 р., «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», спеціаліст.

Педагогічний стаж: 11 років.

Дисципліни, що викладає:

 • Антикорозійний захист обладнання
 • Монтаж, технічне обслуговування і ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів;
 • Машини та обладнання підприємств будівельних матеріалів;
 • Монтаж спеціального обладнання;
 • Машини та обладнання галузей.

Наукові інтереси: методи антикорозійного захисту обладнання, новітні методи модернізації обладнання.

Тел.: (068) 887-50-62

Email: [email protected]

Яценюк Лариса Володимирівна

Яценюк Лариса Володимирівна

Викладач І категорії

Освіта: 

 • Дніпродзержинський індустріальний інститут, 1989 р., «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти» зі спеціалізацією «Технологія роботизованого виробництва», інженер-механік;
 • Дніпродзержинський державний технічний університет, 2015 р., «Програмне забезпечення систем», інженер-програміст.

Педагогічний стаж: 6 років.

Дисципліни, що викладає:

 • Технологія машинобудування;
 • Основи програмування та програмне забезпечення;
 • Інформаційні системи;
 • Комп’ютерні технології навчання;
 • Комп’ютерна техніка і програмування;
 • Комп’ютерні технології і програмування;

 • Інформатика та комп’ютерні технології.

Наукові інтереси: дослідження умов теплообміну в зоні різання при шліфуванні. Інноваційна педагогіка.

Публікації:

 • Завацкий В.Л., Яценюк Л.В. Автоматизация производственных процессов
  металлообработки // Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного
  університету: (технічні науки) / Дніпродзержинськ: ДДТУ. – 2009. – Випуск
  3(13). с. 3-9;
 • Яценюк Л.В., Чухно С.И., Ткаченко А.С. Методика измерения параметров
  состояния смазочно-охлаждающих жидкостей при шлифовании // Збірник
  наукових праць Дніпродзержинського державного університету: (технічні
  науки) / Дніпродзержинськ: ДДТУ. – 2009. – Випуск 3(13). с. 49-52;
 • Яценюк Л.В., Чухно С.І. Аналіз умов теплообміну в зоні різання при
  шліфуванні // Сборник научных трудов Керченского государственного
  морского технологического университета и Днепродзержинского
  государственного технического университета / Керчь – Днепродзержинск:
  ДГТУ. – 2012. Выпуск 13. с. 122 -125;
 • Завацкий В.Л., Яценюк Л.В. Особенности проектирования зубчатых передач
  для зарубежного оборудования // Сборник научных трудов Керченского
  государственного морского технологического университета и
  Днепродзержинского государственного технического университета / Керчь –
  Днепродзержинск: ДГТУ. – 2012. Выпуск 13. с. 190-196;
 • Федько С.О., Яценюк Л.В. Технологія дистанційного навчання – інноваційний складник сучасної системи освіти. Інноваційна педагогіка. 2021.  Випуск 38, с. 235-238.

Email: [email protected]

Кудіна Тетяна Юріївна

Кудіна Тетяна Юріївна

Голова комісії стандартизації, спеціаліст вищої категорії, завідувач кабінетом №404

Освіта: Дніпродзержинський ордена Трудового Червоного Прапора індустріальний інститут ім. М. І. Арсенічева, 1985р., кваліфікація – інженер-викладач машинобудівельних дисциплін.

Педагогічний стаж: 33 роки.

Дисципліни, що викладає:

 • Нарисна геометрія;
 • Інженерна графіка;
 • Креслення;
 • Підйомно-транспортні машини;
 • Насоси, компресори, вентилятори.

Наукові інтереси: педагогічні інновації у формах, методах і технологіях навчання і виховання.

Email: [email protected]

Дяговець Ігор Вячеславович

Дяговець Ігор Вячеславович

Викладач

Освіта: В 2023 році закінчив Дніпровський державний технічний університет за спеціальністю «Прикладна механіка».

Дисципліни, що викладає:

 • Автомобілі;
 • Будова автомобілів та тракторів.

Наукові інтереси: Сучасні технології в автомобілебудуванні, автомотоспорт.

Ковтун

Ковтун

Майстер виробничого навчання

Освіта:

 • У 1979 році закінчив Професійно-технічне училище, кваліфікація токаря 4 розряду;
 • Дніпродзержинський індустріальний інститут за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти», інженер-механік, 1993 р.

Педагогічний стаж: 13 років.

Дисципліни, що викладає:

 • Слюсарна та верстатна практики.
Сакно Ольга Петрівна

Сакно Ольга Петрівна

Кандидат технічних наук, доцент

Освіта:

 • Донецький державний технічний університет, 1999 р. Спеціальність – «Автомобілі та автомобільне господарство», магістр автомобільного транспорту;
 • Кандидат технічних наук, 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту, 2013 р.

Доцент кафедри експлуатації та ремонту машин, 2018 р.

Дисципліни, що викладає:

 • Взаємодія видів транспорту;
 • Транспортні технології;
 • Організація перевезень небезпечних вантажів на транспорті.

Наукові інтереси: Поглиблення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, покликаних забезпечити послідовний розвиток технічної (галузь «Автомобільний транспорт») та соціально-економічної сфер життя українського суспільства.

Публікації: Автор та співавтор понад 200 науково-методичних робіт, в тому числі 7 навчальних посібників, три підручника з грифом МОНУ, 3 монографії та 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права і 3 патента на корисну модель. Статті опубліковані у виданнях, що індексуються в фахових та міжнародних наукометричних базах даних категоріях «A», «B» та «C» (Scopus).

Член міжнародного співтовариства автотранспортних інженерів (Society of Automotive Engineers (SAE) International, USA). Customer Number 6147448105

Нагороди за професійні досягнення:

 • Почесна грамота за високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків. Розпорядження начальника Військової академії (2014 рік);
 • Грамота з нагоди 23 річниці Збройних Сил України.

Email:  [email protected]

Профілі:

Андреєва Ольга Геннадіївна

Андреєва Ольга Геннадіївна

Лаборант комісії

Освіта: Дніпродзержинський державний технічний університет, 2011 р., магістр з інженерної механіки.

Email: [email protected]