Обрати сторінку

Підрозділ сприяння працевлаштування випускників

  В коледжі активно проводиться робота зі студентами, випускниками спрямована на створення необхідних умов для ефективної реалізації їх права на працю та забезпечення їх конкурентоспроможності на ринку праці. Діяльність фахівця по працевлаштуванню направлена не тільки на інформування студентів та випускників про наявні актуальні вакансії, а й на забезпечення їх необхідною консультаційною підтримкою на шляху від обрання вакансії до офіційного працевлаштування, з урахуванням сучасних тенденцій ринку праці.

Основними завданнями Підрозділу сприяння працевлаштуванню студентів і випускників є:

 • сприяння працевлаштуванню студентів та випускників;
 • вивчення вітчизняного та світового досвіду вищої освіти в межах забезпечення зайнятості студентської молоді;
 • проведення постійного аналізу попиту і пропозиції на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює коледж;
 • координація діяльності відділень, цикловихкомісій щодо створення узагальнених навчально-методичних рекомендацій для оптимізації процесу організації працевлаштування студентів та випускників;
 • налагодження співпраці та забезпечення координації дій з державною службою зайнятості населення, органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами,   установами,   та   організаціями,   які виступаютьпотенційними роботодавцями, із питань працевлаштування студентів та випускників, а також оптимального узгодження реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг;
 • здійснення спільно з державною службою зайнятості населення моніторингу працевлаштування випускників за місцем їх проживання;
 • забезпечення студентів та випускників інформацією про можливість і умови працевлаштування на основі укладених договорів, окремих заявок і оголошень в засобах масової інформації;
 • інформування студентів і випускників коледжу про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності);
 • розроблення і ведення супровідної документації, підготовка звітних даних коледжу з питань працевлаштування;
 • участь в організації коледжем презентацій підприємств, компаній, фірм та інших суб’єктів господарювання і управління;
 • оформлення карток працевлаштування випускників;
 • видача випускникам направлення на роботу;
 • оформлення довідок про надання можливості самостійного працевлаштування;
 • підготовка та внесення на розгляд директору пропозицій для вдосконалення планування та організації працевлаштування студентів та випускників коледжу.

Основними функціями Підрозділу сприяння працевлаштуванню студентів і випускників є:

 • створення і ведення баз даних підприємств, установ і організацій, що є базами працевлаштування студентів і випускників коледжу;
 • укладання, а також контроль оформлення договорів щодо працевлаштування студентів та випускників;
 • здійснення листування з Міністерством освіти і науки України, управліннями освіти і науки облдержадміністрації, відділами освіти міської ради, підприємствами, організаціями, службами зайнятості з питань надання місць працевлаштування студентів у вільний від навчання час та після закінчення коледжу;
 • забезпечення випускників достовірною і повною інформацією про наявні вакансії, надання випускникам допомогу в підборі роботи відповідно до отриманої кваліфікації;
 • участь в організації і проведенні зустрічей роботодавців зі студентами та випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах, в установах та організаціях, заходів щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників (“Дні кар’єри”, круглі столи, семінари-практикуми, науково-практичні конференції, ярмарки вакансій, конкурси на заміщення вакантних посад за замовленням роботодавця, проведення зустрічей з кращими випускниками вищих навчальних закладів тощо);
 • запровадження системи зворотного зв’язку між підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) і коледжем для отримання об’єктивної оцінки якості фахової підготовки;
 • узагальнення інформації завідуючих відділень щодо працевлаштування випускників;
 • вивчення динаміки попиту на відповідних фахівців на ринку праці, надання відповідної пропозиції керівництву коледжу;
 • створення бази даних про студентів і випускників, які звернулися щодо працевлаштування, накопичення банку потенційних підприємств, установ і організацій (роботодавців) для студентів та випускників;
 • надання інформації студентам та випускникам про вакантні місця роботи відповідно до їх фахової підготовки (спеціальності);
 • організація роз’яснювальної роботи серед студентів та випускників щодо нормативно-правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин;
 • надання консультації студентам і випускникам з питань оформлення власного резюме та розміщення його на сайті коледжу;
 • здійснення моніторингу працевлаштування випускників;
 • інформування відділень про наявні вільні вакансії для подальшого праце­влаштування випускників;
 • надання консультації випускникам щодо можливостей перепідготовки та підвищення кваліфікації для прискорення подальшого працевлаштування;
 • налагодження тісної співпраці з органами студентського самоврядування у вирішенні питань працевлаштування;
 • сприяння залученню підприємств, установ та організацій (роботодавців) до благодійної діяльності.
Стовмаченко Інна Іванівна

Стовмаченко Інна Іванівна

Фахівець підрозділу сприяння працевлаштування випускників

Договори про працевлаштування випускників

АТ “ДНІПРОАЗОТ” | Сайт

ПрАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ” | Сайт

ПрАТ “Дніпровський завод мінеральних добрив” | Сайт

ПрАТ “ЮЖКОКС” | Сайт

Пропозиції щодо працевлаштування

Праця неповнолітніх

ЗАЙНЯТІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ – ОСОБЛИВА УВАГА

Фахівці відділу з питань праці центрального регіону управління інспекційної діяльності у Дніпропетровській області Південно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці наголошують, що чином законодавством про працю України встановлено певні особливості правового регулювання праці неповнолітніх. Це обумовлено тим, що вони користуються додатковими пільгами у зв’язку з фізіологічними, психологічними та віковими особливостями.

Неповнолітні, тобто особи, що не досягли 18 років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.

НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ прийняття на роботу осіб молодше 16 років.

За згодою одного з батьків або особи, що його замінює допускається прийняття на роботу здобувачів освіти по досягненні ними 14 віку для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час.

Законодавством чітко встановлено межі робочого часу неповнолітніх. Для осіб у віці від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень. Тобто не більше 7 годин на день при 5-денному робочому тижні і 6 годин при 6-денному.

Працівники віком 15-16 років, а також учні 14-15 років, що працюють під час канікул, можуть працювати по 24 години на тиждень. Тривалість робочого дня для таких осіб не може перевищувати 4 години на день при 6-денному робочому тижні і дорівнювати 5 годинам при 5-денному.

Неповнолітніх працівників забороняється залучати до нічних, надурочних робіт і до робіт у вихідні дні, а також до робіт з шкідливими або небезпечними умовами праці.

Заробітна плата працівникам молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому самому розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.

Неповнолітня особа обов’язково повинна пройти медичний огляд і надати роботодавцю медичний висновок про відсутність протипоказань для участі в трудовій діяльності.

З неповнолітньою особою обов’язково укладається трудовий договір у письмовій формі. При оформленні трудового договору особа, що не досягла 16 років і не має паспорта, повинна надати роботодавцю свідоцтво про народження.

Звільнення працівників молодше вісімнадцяти років з ініціативи власника, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою міської служби у справах дітей.

 

Буклет