Обрати сторінку

Інформація для вступників

Рейтинговий список. ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР - 9 класів

051 Економіка, Економіка підприємства

133 Галузеве машинобудування, Комп’ютерні технології в машинобудуванні

141 Електроенергетика, електроніка та електромеханіка, Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

141 Електроенергетика, електроніка та електромеханіка, Обслугвування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

141 Електроенергетика, електроніка та електромеханіка, Обслугвування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

174  Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка(льгота)

161 Хімічні технології та інженерія, Промислова екологія та ресурсоефективні технології

274 Автомобільний транспорт, Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

274 Автомобільний транспорт, Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів(льгота)

Накази про зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (Фаховий молодший бакалавр - 9 класів)
Наказ про зарахування на навчання за кошти державного бюджету (Бакалавр - МС)
Рейтингові списки. БАКАЛАВР (МС)
Списки рекомендованих вступників (ПЗСО – 11 класів)