Обрати сторінку

Технолого-механічне відділення

Смолякова Ірина Андріївна

Смолякова Ірина Андріївна

Завідувач технолого-механічним відділенням

Степаненко Оксана Вікторівна

Степаненко Оксана Вікторівна

Секретар відділення

Технолого-механічне відділення здійснює підготовку здобувачів вищої освіти освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» за наступними спеціальностями:

Механік  є тією силою, яка рухає прогресом, змушуючи світ змінюватися

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

Освітньо-професійна програма: Комп’ютерні технології в машинобудуванні

Підготовка фахового молодшого бакалавра за кваліфікацією механік орієнована на розробку, програмування і впровадження технологічних процесів виробництва; програмування роботи обладнання з числовим програмним керуванням із застосуванням новітніх технологій і  автоматизованих систем проектування; розробка оптимальних режимів виробництва із  застосуванням новітніх технологій; проектування спеціального технологічного  оснащення.

Робота фахівців за спеціальністю пов’язана з методами комп’ютерного проектування, що містять комплекс прикладних програм розробки елементів технічних об’єктів машинобудування та їх супроводження протягом всього життєвого циклу; сучасними інформаційними технологіями проектування на базі CAD/CAM систем.

Сфера професійної діяльності фахівця: різноманітні сучасні підприємства  машинобудівного профілю, механічні і ремонтномеханічні цеха підприємств, ремонтні майстерні, підприємства з виготовлення та ремонту обладнання.

Освітньо-професійна програма: Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів

Підготовка фахового молодшого бакалавра за кваліфікацією механік орієнтована на розробки елементів конструкцій, технологій виготовлення, організації експлуатації, обслуговування, випробування, контролю якості та ремонту технічних об’єктів галузевого машинобудування.

Робота фахівців за спеціальністю пов’язана з принципами та методами системного інжинірингу з розробки, експлуатації, обслуговування та ремонту технічних об’єктів галузевого машинобудування протягом всього життєвого циклу, що включає методи, засоби і технології розрахунків, основи проектування, конструювання, виробництва, випробування, обслуговування, ремонту та контролю обладнання підприємств будівельних матеріалів.

Сфера професійної діяльності фахівця:

 • Механік виробництва;
 • Механік з ремонту устаткування;
 • Механік групових перевантажувальних машин (навантажувально-розвантажувальних механізмів);
 • Механік дільниці;
 • Механік підіймальних установок;
 • Механік перевантажувальних машин;
 • Механік-налагоджувальник;
 • Технік з експлуатації та ремонту устаткування;
 • Технік-конструктор (механіка);
 • Технік з механізації трудомістких процесів.
Освітньо-професійна програма: Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної промисловості

Підготовка фахового молодшого бакалавра за кваліфікацією механік орієнтована на розробки елементів конструкцій, технологій виготовлення, організації експлуатації, обслуговування, випробування, контролю якості та ремонту технічних об’єктів галузевого машинобудування.

Робота фахівців за спеціальністю пов’язана з принципами та методами системного інжинірингу з розробки, експлуатації, обслуговування та ремонту технічних об’єктів галузевого машинобудування протягом всього життєвого циклу, що включає методи, засоби і  технології розрахунків, основи проектування, конструювання, виробництва, випробування,  обслуговування, ремонту та контролю обладнання підприємств хімічної промисловості.

 Сфера професійної діяльності фахівця:

 • Механік виробництва;
 • Механік з ремонту устаткування;
 • Механік дільниці;
 • Механік з підіймальних установок;
 • Механік перевантажувальних машин;
 • Технік з експлуатації та ремонту устаткування;
 • Технік з механізації трудомістких процесів.

Економіка –  це мистецтво задовольняти безмежні потреби за допомогою обмежених ресурсів

Спеціальність 051 Економіка

Освітньо-професійна програма: Економіка підприємства

Підготовка фахового молодшого бакалавра з економіки підприємства орієнтована на сучасні економічні процеси та явища, закономірності функціонування та розвитку соціально-економічних систем, соціально-економічних процесів, аналіз і планування  діяльності їх суб’єктів для досягнення економічних і соціальних результатів.

Робота фахівців за спеціальністю пов’язана з розв’язуванням комплексних завдань та практичних   проблем у сфері економіки суб’єктів господарювання, що передбачає застосування окремих методів і положень економічної науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної діяльності.

Сфера професійної діяльності фахівця:

 • Фахівець в галузі організації та  планування виробництва;
 • Фахівець в галузі бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
 • Фахівець в галузі матеріально-технічного постачання;
 • Фахівець з визначення собівартості продукції;
 • Фахівець в галузі формування планово-розрахункових цін;
 • Фахівець в галузі збуту;
 • Фахівець в галузі договірних та претензійних робіт.
Освітньо-професійна програма: Економіка та управління трудовими ресурсами

Підготовка фахового молодшого бакалавра з економіки та управління трудовими ресурсами орієнтована на закономірності функціонування та розвитку соціально-економічних систем та соціально-економічних процесів управління персоналом.

Сфера професійної діяльності фахівця:

 • Фахівець в галузі підбору, забезпечення та використання персоналу;
 • Фахівець в галузі планування та нормування праці
 • Фахівець відділу підготовки і перепідготовки персоналу;
 • Фахівець бюро організації та нормування праці;
 • Фахівець з регулювання соціально-трудових відносин;
 • Фахівець з розвитку персоналу;
 • Фахівець з аналізу ринку праці;
 • Фахівець в галузі соціального захисту населення.

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

 • Освітньо-професійна програма: Промислова екологія та ресурсоефективні технології;
 • Освітньо-професійна програма: Технологія виробництва будівельних матеріалів та виробів;
 • Освітньо-професійна програма: Технологія виробництва неорганічних речовин;
 • Освітньо-професійна програма: Виготовлення тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів.

Автомеханік –  спеціаліст, який здатний взяти теорію та прикрутити до неї колеса

Спеціальність 274 Автомобільний транспорт

Освітньо-професійна програма: Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Підготовка фахового молодшого бакалавра за кваліфікацією механік орієнтована на вивчення будови та конструкції автомобілів, технічної експлуатації та ремонту автомобілів і двигунів, безпеку дорожнього руху та автомобільні перевезення. Теоретичний зміст предметної області засновано на базових поняттях в галузі автомобільного господарства через освоєння теоретичних засад і методів організації технічного обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів на практиці, обґрунтування технічних параметрів обладнання з пріоритетами сучасних технологій, з урахуванням тенденцій розвитку економічної бази регіону.

Робота фахівців за спеціальністю пов’язана з експлуатаційними характеристиками і показниками надійності автомобільних транспортних засобів; технологіями експлуатації, діагностування, відновлення автомобільних транспортних засобів та їх складових частин; технологіями побудови і використання  об’єктів інфраструктури автомобільного транспорту; методами техніко – економічних розрахунків показників діяльності (ефективності) автомобільного транспорту, інформаційними  та інформаційно-комунікаційними технологіями.

 Сфера професійної діяльності фахівця:

 • Механік автомобільної колони (гаража);
 • Механік з ремонту транспорту;
 • Механік дільниці; механік цеху;
 • Механік виробництва;
 • Технік-конструктор (механіка);
 • Технік з підготовки виробництва;
 • Майстер виробничого навчання.