Обрати сторінку

Профспілка

Крива Валентина Іванівна

Крива Валентина Іванівна

Голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації (ПК ППО) викладачів і співробітників коледжу

завідувачка електротехнічного відділення, каб. 226

ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

Первинна профспілкова організація викладачів і співробітників Відокремленого структурного підрозділу «Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» об’єднує викладачів та співробітників коледжу. Вступ до профспілки проводиться на добровільних засадах без будь-якого обмеження через національність, расову приналежність, стать, партійність або релігiйнi переконання.

ППО коледжу є членом Дніпропетровської обласної організації працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України. Роботою профспілкової організації керує профспілковий комітет, що обирається вищим керівним органом коледжу – загальними зборами трудового колективу.

Основний напрямок роботи профкому і його комісій — представництво, здійснення і захист трудових, соціально-економічних прав і інтересів викладачів і співробітників коледжу – членів профспілки. У сфері уваги профкому питання заробітної плати, організації оздоровлення, дозвілля, побуту співробітників і членів їхніх родин, питання забезпечення здорових і безпечних умов праці.

СКЛАД ПРОФСПІЛКОВОГО  КОМІТЕТУ КОЛЕДЖУ

 1. Крива Валентина Іванівна, голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації (ПК ППО) викладачів і співробітників коледжу
 2. Воронова Вікторія Володимирівна, скарбник ППО викладачів та співробітників коледжу
 3. Садовенко Світлана Генадіївна, заступник голови ПК ППО
 4. Багрій Ганна Вікторівна, член ПК ППО
 5. Квітко Людмила Іванівна, член ПК ППО
 6. Костенко Наталія Миколаївна, член ПК ППО
 7. Пухальська Олена Михайлівна, член ПК ППО

 

КОМІСІЇ  ПРОФСПІЛКОВОГО  КОМІТЕТУ  КОЛЕДЖУ

Ревізійна комісія первинної профспілкової організації  викладачів та співробітників коледжу:

 1. Коломоєць Олена Миколаївна, голова ревізійної комісії ППО викладачів та співробітників коледжу
 2. Смолякова Ірина Андріївна, член комісії

 

Комісія із трудових спорів:

 1. Женілов Володимир Володимирович, голова комісії
 2. Багрій Ганна Вікторівна, член комісії
 3. Крива Валентина Іванівна, член комісії
 4. Гордиця Анатолій Зіновійович, член комісії
 5. Царенок Любов Володимирівна, член комісії

 

ДОКУМЕНТИ

Зразок заяви на відрахування профспілкових внесків

Зразок заяви на вступ до членів профспілки

Зразок заяви на отримання грошової допомоги

Форма статистичного звіту

Форма відомості на видачу подарунків

КД та Положення

Інформація, оголошення, новини

Методичка Основні держ. станд. 2023

Новини про ФСС