Обрати сторінку

Приймальна комісія

Поштова адреса: 51931, м. Кам’янське, вул. Медична, 10, ВСП «Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки ДВНЗ УДХТУ», Приймальна комісія;

Email: [email protected]

Місце розташування:  м. Кам’янське, вул. Медична, 10, к. 110,

Тел.: (0569) 56-05-70

(096) 138-19-84

Порядок роботи приймальної комісії протягом 2023 року:

Понеділок-п’ятниця – з 09:00 до 16:00 години;

Субота, неділя – вихідні.

 

Приймальна комісія створюється для організації й проведення прийому студентів на навчання, в тому числі для відбору на навчання за рахунок коштів Дер­жавного бюджету України. Склад Приймальної комісії затверджується наказом директора, який є її головою. Термін повноважень приймальної комісії становить один рік. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про Приймальну комісію, затвердженим його керівником.

Приймальна комісія коледжу працює в умовах відкритості та гласності.

Неділько Катерина Володимирівна

Неділько Катерина Володимирівна

Відповідальний секретар Приймальної комісії

Ніколайчик Наталія Володимирівна

Ніколайчик Наталія Володимирівна

Фахівець з профорієнтації випускників

Магістр за спеціальністю «Облік і оподаткування» (2020р).

До складу приймальної комісії входять:

 • заступник голови приймальної комісії;
 • відповідальний секретар приймальної комісії;
 • заступники  відповідального секретаря приймальної комісії;
 • члени приймальної комісії.

Основні завдання приймальної комісії:

 • забезпечує інформацією вступників, їх батьків та громадськість з усіх пи­тань вступу до вищого навчального закладу;
 • організовує прийом заяв, сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та документів;
 • відповідно до Правилами прийому приймає рішення про допуск вступників до участі у конкурсі (у вступних випробуваннях), визначає умови їх зарахування (за результатами участі в конкурсі, поза конкурсом, за результатами співбесіди тощо);
 • координує діяльність усіх підрозділів коледжу щодо підготовки та проведення вступної кампанії;
 • організовує й проводить консультації абітурієнтів з питань вступу на навчання та консультації з питань вибору спеціальності, яка б найбільш відповідала здібностям, нахилам та підготовці вступника;
 • здійснює контроль за роботою відбіркових, предметних екзаменаційних та  атестаційних комісій, апеляційної комісії, розглядає й затверджує їх рішення та звіти;
 • забезпечує та контролює діяльність технічних, інформаційних та побутових служб щодо створення умов для формування контингенту студентів;
 • приймає рішення про зарахування до складу студентів університету за формами навчання та джерелами фінансування.