Обрати сторінку

Приймальна комісія

Поштова адреса: 51931, м. Кам’янське, вул. Медична, 10, ВСП «Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки ДВНЗ УДХТУ», Приймальна комісія;

Email: [email protected]

Місце розташування:  м. Кам’янське, вул. Медична, 10, к. 110,

Тел.: (0569) 56-05-70

(096) 138-19-84

Порядок роботи приймальної комісії протягом 2020 року:

Понеділок-п’ятниця – з 09:00 до 16:00 години;

Субота, неділя – вихідні.

 

Приймальна комісія створюється для організації й проведення прийому студентів на навчання, в тому числі для відбору на навчання за рахунок коштів Дер­жавного бюджету України. Склад Приймальної комісії затверджується наказом директора, який є її головою. Термін повноважень приймальної комісії становить один рік. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про Приймальну комісію, затвердженим його керівником.

Приймальна комісія коледжу працює в умовах відкритості та гласності.

Неділько Катерина Володимирівна

Неділько Катерина Володимирівна

Відповідальний секретар Приймальної комісії

Соціальний педагог, вища освіта, магістр в галузі хімічної технології та інженерії.

Ніколайчик Наталія Володимирівна

Ніколайчик Наталія Володимирівна

Фахівець з профорієнтації випускників

Магістр за спеціальністю «Облік і оподаткування» (2020р).

До складу приймальної комісії входять:

 • заступник голови приймальної комісії;
 • відповідальний секретар приймальної комісії;
 • заступники  відповідального секретаря приймальної комісії;
 • члени приймальної комісії.

Основні завдання приймальної комісії:

 • забезпечує інформацією вступників, їх батьків та громадськість з усіх пи­тань вступу до вищого навчального закладу;
 • організовує прийом заяв, сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та документів;
 • відповідно до Правилами прийому приймає рішення про допуск вступників до участі у конкурсі (у вступних випробуваннях), визначає умови їх зарахування (за результатами участі в конкурсі, поза конкурсом, за результатами співбесіди тощо);
 • координує діяльність усіх підрозділів коледжу щодо підготовки та проведення вступної кампанії;
 • організовує й проводить консультації абітурієнтів з питань вступу на навчання та консультації з питань вибору спеціальності, яка б найбільш відповідала здібностям, нахилам та підготовці вступника;
 • здійснює контроль за роботою відбіркових, предметних екзаменаційних та  атестаційних комісій, апеляційної комісії, розглядає й затверджує їх рішення та звіти;
 • забезпечує та контролює діяльність технічних, інформаційних та побутових служб щодо створення умов для формування контингенту студентів;
 • приймає рішення про зарахування до складу студентів університету за формами навчання та джерелами фінансування.

 

Всі рішення Приймальної комісії приймаються відповідно до чинного законодавства України, Правил прийому, Положення про ВСП «Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки ДВНЗ УДХТУ».