Обрати сторінку

Електротехнічне відділення

Крива Валентина Іванівна

Крива Валентина Іванівна

Завідувач електротехнічним відділенням

Чеснова Ганна Олександрівна

Чеснова Ганна Олександрівна

Секретар відділення

Спеціальність 151

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТАКОМП’‎ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Освітньо-професійна програма: Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва.

Підготовка фахового молодшого бакалавра з кваліфікацією техніка-електромеханіка орієнтована на автоматизовані системи керування технологічними процесами різних галузей промисловості та високі сучасні технології, використання яких неможливе без застосування комп’‎ютерної техніки як на стадії проектування, так і на стадії експлуатації.

Робота фахівців за спеціальністю пов’‎язана із проектуванням та експлуатацією комп’‎ютерно-інтегрованих комплексів автоматизації для виробництва, комп’‎ютерним моделюванням виробничих процесів, розробкою програмного забезпечення, експлуатацією автоматизованих систем на базі WEB-технологій, обслуговуванням контролерів та комп’‎ютерів.

Особливістю спеціальності є глибоке вивчення і застосування мікропроцесорної та комп’‎ютерної техніки. Студенти не тільки вміють працювати з сучасною обчислювальною технікою, а й використовують її для створення інформаційних та керуючих систем.

Освітньо-професійна програма передбачає підготовку за такими напрямками:

 • Автоматизоване управління дискретними технологічними процесами;
 • Автоматизоване управління безперервними технологічними процесами;
 • Автоматизоване управління процесами життєзабезпечення людини та охорони довкілля.

Діяльність фахівця спеціальності “Автоматизація та комп’‎ютерно-інтегровані технології” включає виробничі та обслуговуючі структури промислових підприємств, проектно-конструкторські і науково-дослідні установи, а також монтажні організації.

До основних функціональних обов’‎язків фахівця відносять: участь у розробці автоматизованих технологічних процесів та їх експлуатації шляхом застосування сучасних засобів комп’‎ютерних технологій; виконання проектних та монтажних робіт систем автоматизації та їх налагодження; виконання ремонтних робіт, а також участь у наукових дослідженнях в напрямі вдосконалення автоматизованих систем.

Сфера професійної діяльності фахівця:

 • Фахівець в галузі автоматизації та комп’‎ютерно-інтегрованих технологій;
 • Фахівець з проектування та експлуатації комп’‎ютерно-інтегрованих комплексів автоматизації для виробництва;
 • Фахівець з експлуатації автоматизованих систем на базі WEB-технологій;
 • Фахівець з обслуговування контролерів та комп’‎ютерів.

Спеціальність 141

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

Освітньо-професійна програма: Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд.

Зміст підготовки фахового молодшого бакалавра за кваліфікацією техніка-електрика спрямований для подальшої професійної діяльності з монтажу, налагодження, експлуатації, ремонту і випробування електроустаткування та засобів автоматики промислових установок і технологічних комплексів; проектування, конструювання електроустаткування та засобів автоматики промислових установок і технологічних комплексів.

Робота фахівців за спеціальністю пов’‎язана із проектуванням в підрозділах проектно-конструкторських інститутів, науково-дослідних установах, монтажних, ремонтно-експлуатаційних,   пусконалагоджувальних дільницях, на підприємствах і організаціях промислової енергетики,  житлово-комунального господарства на посадах проектувальника, електрика з монтажу, налагодження, експлуатації та ремонту електроустаткування.

Освітньо-професійна програма передбачає вивчення таких фахових дисциплін:

 • Електропостачання підприємств і цивільних споруд;
 • Економіка і організація електротехнічної служби підприємств;
 • Електроустаткування підприємств і цивільних споруд;
 • Експлуатація і ремонт електроустаткування;
 • Енергозбереження;
 • Налагодження електроустаткування;
 • Системи керування електроприводами.

Сфера професійної діяльності фахівця:

 • Фахівець з монтажу та налагодження електрообладнання;
 • Фахівець з проектування, а також моделювання роботи електричних кіл за допомогою засобів обчислювальної техніки;
 • Фахівець з експлуатації та ремонту електрообладнання підприємств і цивільних споруд;
 • Фахівець з винахідницької та раціоналізаторської діяльності з метою оптимізації систем енергоспоживання, запровадження енергозберігаючих технологій.

Спеціальність 141

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

Освітньо-професійна програма: Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів.

Зміст підготовки фахового молодшого бакалавра за кваліфікацією техніка-електромеханіка спрямований для подальшої роботи в галузі технічного обслуговування і ремонту електричного і електронного устаткування автомобілів, тракторів та інших автотранспортних засобів, а також для обслуговування і ремонту сервісного контрольно-діагностичного устаткування, участі у впровадженні нового обладнання.

Фахівець може працювати в установах та підприємствах, що експлуатують транспортні засоби незалежно від форми власності: на автотранспортних підприємствах, сервісних станціях і пунктах технічного обслуговування автомобілів і тракторів.

Підготовка фахівців  у коледжі адаптована до потреб ринку праці, СТО та підприємств середнього і малого бізнесу, які займаються вантажними та пасажирськими перевезеннями.

Освітньо-професійна програма передбачає підготовку за такими напрямами:

 • організація та проведення ремонту електроустаткування та електронних систем автотракторних засобів;
 • модернізація електроустаткування та електронних систем автотракторних засобів за допомогою сучасних технічних досягнень та передових методів діагностики ТО та ремонту;

Сфера професійної діяльності фахівця:

 • Фахівець з проектування та експлуатації електрообладнання автомобілів і тракторів;
 • Фахівець з налагодження та випробувань;
 • Фахівець з ремонту електрообладнання автомобілів і тракторів;
 • акумуляторник.