Обрати сторінку

Циклова комісія науково-природничих дисциплін

Карпенко Ірина Олександрівна

голова комісії науково-природничих дисциплін, спеціаліст вищої категорії

У 1998 році закінчила Дніпропетровський державний університет, механіко-математичний факультет за спеціальністю «Динаміка та міцність», та отримала кваліфікацію – інженер механік-дослідник.

У 2017 році закінчила Рівненський державний гуманітарний університет, за спеціальністю «Математика», та отримала професійну кваліфікацію – вчитель математики.

Приймала участь у міжнародній науковій конференції «Математичні проблеми технічної механіки та прикладної математики-2-19», стаття «Використання сервісів Google при дистанційному навчанні студентів вищих навчальних закладів»

Дисципліни, що викладає:

 • «Математика»;
 • «Вища математика».

Наукові інтереси: педагогічні інновації у формах і методах викладання математики.

Публікації:  автор статті у фаховому виданні.

Email: irinakarpenko417@gmail.com

Галенко Ірина Станіславівна

викладач І категорії

У 2003 р. закінчила ДНУ за спеціальністю «Хімія та основи інформатики».

Дисципліни, що викладає:

 • «Інформатика»;
 • «Інформатика та комп’ютерна техніка»;
 • «Комп’ютерна техніка та програмування»;

Наукові інтереси: застосування різних програм для розв’язання задач.

Публікації: автор авторських задач у всеукраїнській газеті для вчителів інформатики «Інформатика».

Контакти: igalenko5@gmail.com

Давидчик Олександр Миколайович

кандидат фізико-математичних наук, доцент

У 1971 р. закінчив «ДТУ» за спеціальністю «Математика» і отримав кваліфікацію «Математика. Викладач математики».

У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Екстремальні задачі наближення періодичних функцій лінійними операторами» за напрямом 0.1.0.1.0.1 Математичний аналіз.

У 1988 р. присвоєне вчене звання доцента по кафедрі вищої математики.

Дисципліни, що викладає:

 • «Математика»;
 • «Вища математика»;
 • «Теорія ймовірностей та вища математика»;
 • «Дослідження операцій в економіці».

Наукові інтереси: задачі наближення функцій.

Публікації: співавтор підручника «Курс лекцій по вищій математиці» і винаходу, і понад 30 наукових праць.

E-mail: davidchic49@gmail.com

Ковба Наталія Миколаївна

викладач вищої категорії

у 2000 році закінчила Дніпропетровський державний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Механіка» та здобула кваліфікацію механіка, математика-прикладника.

Дисципліни, що викладає:

 • «Математика. Алгебра і початки аналізу та геометрія»;
 • «Вища математика (Основи вищої математики)»;
 • «Фізика та астрономія».

Публікації:

 • ХLI Міжнародна наукова конференція «Актуальні наукові дослідження в сучасному світі» (26-27 вересня 2018);
 • Стаття«Інноваційні технології у навчанні математичних дисциплін» (сертифікат СК2627091);
 • Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи розвитку технічних наук в країнах ЄС і Україні». Wyzsza ми Wloclawku (Університет Cuiavian в Wloclawek). Wloclawek, Repablic of Poland (21-22 грудня 2018);
 • стаття «Физико-математическая модель гидродинамики металла в литейных ковшах с использованием фильтра из шлакообразующей смеси», (сертифікат).

Кудіна Тетяна Юріївна

голова комісії стандартизації, спеціаліст вищої категорії

У 1985 році закінчила Дніпродзержинський ордена Трудового Червоного Прапора індустріальний інститут ім. М. І. Арсенічева, та отримала кваліфікацію інженер-викладач машинобудівельних дисциплін.

Дисципліни,  що викладає:

 • «Нарисна геометрія»;
 • «Інженерна графіка»;
 • «Креслення».

Наукові інтереси: педагогічні інновації  у формах, методах і  технологіях навчання і виховання.

E-mail: kudina55tetana@gmail.com

Сухомлин Олена Володимирівна

викладач вищої категорії

У 1989 закінчила ДНУ ім. Олеся Гончара, фізичний факультет.

Дисципліни,  що викладає:

 • «Фізика»;
 • «Фізика та астрономія».

Наукові інтереси: інноваційні методи викладання предмету фізики. Вивчення ролі бінарних занять для покращення навчального процесу та підвищення зацікавленості студентів у набутті та застосуванні знань.

Публікації: автор статей в наукових журналах в т.ч. «Молодий вчений».

Тел.: +38 (097) 30 25 439

E-mail: helensukhomlin@gmail.com

Чуприна Сергій Іванович

спеціаліст вищої категорії

У 1982 закінчив Дніпропетровський державний університет, механіко-математичний факультет, за спеціальністю «Прикладна математика», та отримав кваліфікацію – математик.

Дисципліни,  що викладає:

 • «Комп’ютерна графіка»;
 • «Комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт».

Наукові інтереси: інформаційна безпека, застосування пакетів математики для рішення прикладних задач, сучасні мови програмування.

Публікації: автор статей в наукових журналах в т.ч. «Молодий вчений».

E-mail: informatkamen@gmail.com