Обрати сторінку

Циклова комісія науково-природничих дисциплін

Карпенко Ірина Олександрівна

Карпенко Ірина Олександрівна

Голова комісії науково-природничих дисциплін, спеціаліст вищої категорії

Освіта:

 • Дніпропетровський державний університет, 1998р., механіко-математичний факультет, спеціальність «Динаміка та міцність», кваліфікація – інженер механік-дослідник;
 • Рівненський державний гуманітарний університет, 2017р., спеціальність «Математика», професійна кваліфікація – вчитель математики.

Приймала участь у міжнародній науковій конференції «Математичні проблеми технічної механіки та прикладної математики-2-19», стаття «Використання сервісів Google при дистанційному навчанні студентів вищих навчальних закладів».

Педагогічний стаж: 24 роки.

Педагогічне звання: викладач-методист.

Дисципліни, що викладає:

 • Математика;
 • Вища математика.

Наукові інтереси: педагогічні інновації у формах і методах викладання математики.

Публікації:  автор статті у фаховому виданні.

Email: [email protected]

Галенко Ірина Станіславівна

Галенко Ірина Станіславівна

Викладач І категорії

Освіта: ДНУ, 2003р., спеціальність «Хімія та основи інформатики».

Дисципліни, що викладає:

 • Інформатика;
 • Інформатика та комп’ютерна техніка;
 • Комп’ютерна техніка та програмування;

Наукові інтереси: застосування різних програм для розв’язання задач.

Публікації: автор авторських задач у всеукраїнській газеті для вчителів інформатики «Інформатика».

Email: [email protected]

Давидчик Олександр Миколайович

Давидчик Олександр Миколайович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Освіта:

 • «ДТУ», спеціальність «Математика», каліфікація – «Математика. Викладач математики».
 • У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Екстремальні задачі наближення періодичних функцій лінійними операторами» за напрямом «0.1.0.1.0.1 Математичний аналіз».
 • У 1988 р. присвоєне вчене звання доцента по кафедрі вищої математики.

Дисципліни, що викладає:

 • Математика;
 • Вища математика;
 • Теорія ймовірностей та вища математика;
 • Дослідження операцій в економіці.

Наукові інтереси: задачі наближення функцій.

Публікації: співавтор підручника «Курс лекцій по вищій математиці» і винаходу, і понад 30 наукових праць.

Email: [email protected]

Ковба Наталія Миколаївна

Ковба Наталія Миколаївна

Викладач вищої категорії

Освіта: Дніпропетровський державний університет, 2000р., спеціальність «Механіка», кваліфікація – механік, математик-прикладник.

Дисципліни, що викладає:

 • Математика. Алгебра і початки аналізу та геометрія;
 • Вища математика (Основи вищої математики);
 • Фізика та астрономія.

Публікації:

 • ХLI Міжнародна наукова конференція «Актуальні наукові дослідження в сучасному світі» (26-27 вересня 2018);
 • Стаття«Інноваційні технології у навчанні математичних дисциплін» (сертифікат СК2627091);
 • Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи розвитку технічних наук в країнах ЄС і Україні». Wyzsza ми Wloclawku (Університет Cuiavian в Wloclawek). Wloclawek, Repablic of Poland (21-22 грудня 2018);
 • Стаття «Физико-математическая модель гидродинамики металла в литейных ковшах с использованием фильтра из шлакообразующей смеси», (сертифікат).
Сухомлин Олена Володимирівна

Сухомлин Олена Володимирівна

Викладач вищої категорії

Освіта: ДНУ ім. Олеся Гончара, 1989р., фізичний факультет.

Педагогічний стаж: 33 рік.

Дисципліни, що викладає:

 • Фізика;
 • Фізика та астрономія.

Наукові інтереси: інноваційні методи викладання предмету фізики. Вивчення ролі бінарних занять для покращення навчального процесу та підвищення зацікавленості студентів у набутті та застосуванні знань.

Публікації: автор статей в наукових журналах в т.ч. «Молодий вчений».

Тел.: +38 (097) 30 25 439

Email: [email protected]

Чуприна Сергій Іванович

Чуприна Сергій Іванович

Спеціаліст вищої категорії, завідувач кабінетом №207

Освіта: Дніпропетровський державний університет, 1982р., механіко-математичний факультет, спеціальність «Прикладна математика», кваліфікацію – математик.

Педагогічний стаж: 35 років.

Дисципліни, що викладає:

 • Комп’ютерна графіка;
 • Комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт.

Наукові інтереси: інформаційна безпека, застосування пакетів математики для рішення прикладних задач, сучасні мови програмування.

Публікації: автор статей в наукових журналах в т.ч. «Молодий вчений».

Email: [email protected]