Обрати сторінку

Навчально-виховна робота

Від педагога залежить, чим стане серце дитини – ніжною квіткою чи засушеною корою. Заповітна мрія кожного мислячого педагога – щоб серце вихованця було чутливим до кожного слова вихователя, щоб дитяча душа відгукнулась, мов ніжна струна, на тонку музику його душі

В. О. Сухомлинський

Багрій Ганна Вікторівна

Багрій Ганна Вікторівна

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Вища освіта: аспірант Льотної академії НАУ за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки».

Особистісна складова сучасної освіти передбачає проектування навчально-виховного процесу, в якому реалізуються такі концептуальні засади як створення умов для активної навчально-пізнавальної діяльності студентів, розвитку їхніх індивідуальних здібностей. Важливим в період сучасної освітньої реформи є гармонійне поєднання навчальних і виховних змістів, форм, методик і принципів. Забезпечення цього уможливлюється лише за умов якнайповнішої гуманізації та модернізації навчального середовища й процесу. Визначальними для відбору змісту освіти у вищій школі стали загальнолюдські цінності, принципи науковості, полікультурності освіти, системності, інтегративності, єдності навчання та виховання на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями й народами в інтересах людини, суспільства, держави. Реалізувати завдання виховання особистості студента можливо лише за умови єдності трьох складових освіти – навчання, розвитку і виховання. Навчання діє на індивідуально-виконавчий зміст діяльності, формує знання, навички і уміння. Виховання ж формує ставлення, смисли діяльності. У діяльності викладача навчання і виховання нероздільні. Досягнення мети виховання можливе лише за умови комплексного підходу і залучення до цієї роботи всього педагогічного складу коледжу, адміністрації, органів студентського самоврядування.

Отже, організація навчально-виховної роботи здійснюється за допомогою адміністрації коледжу, відділень, куратора, викладача, студентського самоврядування і активності самого студента, що, в свою чергу, формує багатогранну, цілісну, всебічно розвинену особистість.

Серед основних завдань у навчально-виховній роботі зі студентською молоддю пріоритетними стали:

  • виховання вільно думаючої особистості з глибоким почуттям патріотизму та чіткою громадянською позицією;
  • формування національної свідомості, мовної та правової культури студентів;
  • розвиток моральності, духовності, толерантності, життєвої компетентності;
  • озброєння студентів універсальними навичками вирішення життєвих та професійних завдань;
  • розкриття творчого потенціалу студентів та їх всебічний розвиток.