Обрати сторінку

Студентське самоврядування

Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості Студента і формування в ньому організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури Студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

Основні завдання органів студентського самоврядування:

 • захист прав та інтересів студентів коледжу;
 • сприяння проведенню навчально-виховної роботи в коледжі;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння формуванню у студентів моральних та етичних норм, виховання патріотизму;
 • пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню студентами правопорушень;
 • сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;
 • сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
 • співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів, молодіжними громадськими організаціями;
 • сприяння працевлаштуванню випускників та залученню студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;
 • сприяння участі студентів у міжнародних, загальноукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах;
 • забезпечення участі студентів у реалізації державної молодіжної політики;
 • спільно з відповідними службами сприяння забезпеченню інформаційної, правової, психологічної, фінансової, юридичної та іншої допомоги студентам;
 • співпраця з кураторами академічних груп, зав. гуртожитку, завідуючими відділеннями та інших структурними підрозділами.

Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція)  студентів.

Порядок формування загальних зборів студентів коледжу здійснюється шляхом делегування визначеної кількості представників від кожної академічної групи. Загальні збори студентів є представницьким органом студентського самоврядування та підлягають обранню виключно шляхом прямого таємного голосування.

Студентський парламент – це виконавчий орган студентського самоврядування, який обирається на загальних зборах студентів і відображає позицію молоді в різних сферах освітньої діяльності коледжу, координує роботу всіх органів студентського самоврядування, бере активну участь в організації та проведенні заходів, які покликані всебічно сприяти навчальній, науковій, громадській, спортивній та творчій активності студентів.

Атаманчук Анна Олександрівна

Атаманчук Анна Олександрівна

Голова студентського парламенту, студентка ІІІ курсу.