Обрати сторінку

Циклова комісія педагогічних дисциплін

Гляненко Катерина Андріївна

Гляненко Катерина Андріївна

Кандидат педагогічних наук

Освіта: Хмельницький національний університет, захищена дисертація за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти».

Дисципліни, що викладає:

 • Українська мова;
 • Українська література;
 • Дидактичні основи професійної освіти;
 • Теорія та методика виховної роботи;
 • Дидактичне проектування;
 • Педагогіка дозвілля;
 • Теоретико-практичні аспекти підготовки;
 • Ознайомча педагогічна практика.

Наукові інтереси: Педагогічні технології формування комунікативних компетонтностей здобувачів освіти.

Email: [email protected]

Публікації в Google Scholar

Вернигора Віктор Дмитрович

Вернигора Віктор Дмитрович

Кандидат технічних наук, Doctor Philosophy, доцент

Освіта:

 • Дніпродзержинський індустріальний інститут, 1985 р., спеціальність «Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструменти», кваліфікація: інженер-механік;
 • У 2019 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Екологічна безпека» та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук;
 • Рішенням атестаційної колегії МОН України від 09 лютого 2021 р. присвоєно вчене звання доцента «кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності».

Дисципліни, що викладає:

 • Безпека праці;
 • Експертиза та сертифікація умов з охорони праці;
 • Системи управління охороною праці;

Наукові інтереси: Покращення екологічної безпеки навколишнього середовища. Безпека та охорона праці в реальних умовах на робочих місцях.

Публікації: Співавтор монографії, більш 30 наукових праць (в тому числі: 1 – Scopus, 14 – фахове видання), 3 – патентів України на корисну модель.

Тел.: (097) 506-60-15

Email: [email protected]

Публікації в Scopus

Садовенко Світлана Геннадіївна

Садовенко Світлана Геннадіївна

Викладач вищої категорії

Освіта:

 • Криворізький державний педагогічний університет, 1994р., спеціальність «Російська мова та література»;
 • З 2018 р. – аспірантка Запорізького національного університету, кафедра педагогіки та психології освітньої діяльності.

Педагогічне звання: викладач-методист.

Дисципліни, що викладає:

 • Зарубіжна література;
 • Теоретико-правові основи освіти;
 • Методологічні засади професійної освіти.

Публікації: автор 5 статей у фахових виданнях України, учасник понад 20 міжнародних та всеукраїнських конференцій, форумів, вебінарів.

Email: [email protected]

Публікації в Google Scholar

Публікації в ORCID

Соснова Мирослава Андріївна

Соснова Мирослава Андріївна

Кандидат педагогічних наук

Освіта: Хмельницький національний університет, захищена дисертація за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти».

Дисципліни, що викладає:

 • Українська мова;
 • Українська література;
 • Культурологія;
 • Основи корекційної педагогіки;
 • Дидактичні основи професійної освіти;
 • Теорія та методика виховної роботи;
 • Педагогічна майстерність;
 • Методика професійного навчання;
 • Педмайстерність;
 • Дидактичне проектування;
 • Корекційна педагогіка
 • Основи інклюзивної освіти.

Наукові інтереси: Застосування компютерно орієнтованих технологій у процесі професійної підготовки здобувачів освіти.

Email: [email protected]

Публікації в Google Scholar

Федько Світлана Олександрівна

Федько Світлана Олександрівна

Кандидат технічних наук

Освіта: Захист дисертації на тему «Повышение безопасности и улучшение охраны труда на литейных дворах доменных печей на металлургических заводах Украины».

Педагогічний звання: доцент.

Дисципліни, що викладає:

 • Інженерія здоров’я;
 • Вступ до фаху та виробниче навчання;
 • Безпека праці;
 • Виробнича санітарія та гігієна праці;
 • Професійна практика;
 • Безпека праці;
 • Виробнича санітарія та гігієна праці;
 • Стандартизація та нормативно-технічне забезпечення.

Наукові інтереси: Безпека та охорона праці в реальних умовах на робочих місцях.

Email: [email protected]