Обрати сторінку

Циклова комісія механічних дисциплін

Кілеса Ірина Миколаївна

Кілеса Ірина Миколаївна

Голова циклової комісії механічних дисциплін, викладач вищої категорії

Освіта: Дніпродзержинський індустріальний інститут, 1988 р., «Машини та апарати хімічних виробництв», інженер-механік.

Педагогічне звання: викладач-методист.

Педагогічний стаж: 27 років.

Дисципліни, які викладає:

 • Технічна механіка та деталі вузлів засобів автоматизації;
 • Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання;
 • Технічна механіка;
 • Прикладна механіка;
 • Технічна механіка: теоретична механіка, опір матеріалів, деталі машин.

Публікації:

 • Кілеса І.М. Ділова гра як сучасна форма семінарського заняття. Актуальныенаучные исследования в современном мире // Журнал – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 11(31), ч. – 14. С. 124-128.
 • Кілеса І.М. Проблемне навчання в курсі теоретичної механіки. Актуальныенаучные исследования в современном мире // Журнал – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 3(47), ч. – 4. С. 75-80.

Email: [email protected]

Коломоєць Олена Миколаївна

Коломоєць Олена Миколаївна

Завідувач навчально-виробничої практики, заступник голови циклової комісії механічних дисциплін, викладач вищої категорії.

Освіта: Дніпродзержинський державний технічний університет, 2004 р., «Обладнання переробних і харчових виробництв», інженер – механік, спеціаліст.

Педагогічний стаж: 9 років.

Дисципліни, які викладає:

 • Технологія конструкційних матеріалів;
 • Основи обробки матеріалів і інструмент;
 • Технології;
 • Основи науково-дослідницької роботи.

Наукові інтереси: педагогіка, професійний розвиток.

Публікації:

 • Коломоєць О. М. Квест як форма проведення семінарськогозаняття. Актуальныенаучные исследования в современном мире // Журнал – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 6(38), ч. – 3. С. 63-66;
 • Коломоєць О. М. Впровадження 3D моделей для унаочнення навчального процесу. Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 4(36), ч. – 8. С. 98-103.

Email: [email protected]

Гриценко Тетяна Володимирівна

Гриценко Тетяна Володимирівна

Викладач І категорії

Освіта: 

 • ДВНЗ «УДХТУ», 2008 р., «Технологія переробних і харчових виробництв», магістр;
 • ДВНЗ «УДХТУ», 2017 р., «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», спеціаліст.

Педагогічний стаж: 10 років.

Дисципліни, що викладає:

 • Антикорозійний захист обладнання
 • Монтаж, технічне обслуговування і ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів;
 • Машини та обладнання підприємств будівельних матеріалів;
 • Монтаж спеціального обладнання;
 • Машини та обладнання галузей.

Наукові інтереси: методи антикорозійного захисту обладнання, новітні методи модернізації обладнання.

Тел.: (068) 887-50-62

Email: [email protected]

Яценюк Лариса Володимирівна

Яценюк Лариса Володимирівна

Викладач І категорії

Освіта: 

 • Дніпродзержинський індустріальний інститут, 1989 р., «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти» зі спеціалізацією «Технологія роботизованого виробництва», інженер-механік;
 • Дніпродзержинський державний технічний університет, 2015 р., «Програмне забезпечення систем», інженер-програміст.

Педагогічний стаж: 7 років.

Дисципліни, що викладає:

 • Технологія машинобудування;
 • Основи програмування та програмне забезпечення;
 • Інформаційні системи;
 • Комп’ютерні технології навчання;
 • Комп’ютерна техніка і програмування;
 • Комп’ютерні технології і програмування;

 • Інформатика та комп’ютерні технології.

Наукові інтереси: дослідження умов теплообміну в зоні різання при шліфуванні. Інноваційна педагогіка.

Публікації:

 • Завацкий В.Л., Яценюк Л.В. Автоматизация производственных процессов
  металлообработки // Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного
  університету: (технічні науки) / Дніпродзержинськ: ДДТУ. – 2009. – Випуск
  3(13). с. 3-9;
 • Яценюк Л.В., Чухно С.И., Ткаченко А.С. Методика измерения параметров
  состояния смазочно-охлаждающих жидкостей при шлифовании // Збірник
  наукових праць Дніпродзержинського державного університету: (технічні
  науки) / Дніпродзержинськ: ДДТУ. – 2009. – Випуск 3(13). с. 49-52;
 • Яценюк Л.В., Чухно С.І. Аналіз умов теплообміну в зоні різання при
  шліфуванні // Сборник научных трудов Керченского государственного
  морского технологического университета и Днепродзержинского
  государственного технического университета / Керчь – Днепродзержинск:
  ДГТУ. – 2012. Выпуск 13. с. 122 -125;
 • Завацкий В.Л., Яценюк Л.В. Особенности проектирования зубчатых передач
  для зарубежного оборудования // Сборник научных трудов Керченского
  государственного морского технологического университета и
  Днепродзержинского государственного технического университета / Керчь –
  Днепродзержинск: ДГТУ. – 2012. Выпуск 13. с. 190-196;
 • Федько С.О., Яценюк Л.В. Технологія дистанційного навчання – інноваційний складник сучасної системи освіти. Інноваційна педагогіка. 2021.  Випуск 38, с. 235-238.

Email: [email protected]

Кудіна Тетяна Юріївна

Кудіна Тетяна Юріївна

Голова комісії стандартизації, спеціаліст вищої категорії, завідувач кабінетом №404

Освіта: Дніпродзержинський ордена Трудового Червоного Прапора індустріальний інститут ім. М. І. Арсенічева, 1985р., кваліфікація – інженер-викладач машинобудівельних дисциплін.

Педагогічний стаж: 35 років.

Дисципліни, що викладає:

 • Нарисна геометрія;
 • Інженерна графіка;
 • Креслення;
 • Підйомно-транспортні машини;
 • Насоси, компресори, вентилятори.

Наукові інтереси: педагогічні інновації у формах, методах і технологіях навчання і виховання.

Email: [email protected]

Андреєва Ольга Геннадіївна

Андреєва Ольга Геннадіївна

Лаборант комісії

Освіта: Дніпродзержинський державний технічний університет, 2011 р., магістр з інженерної механіки.

Email: [email protected]