Обрати сторінку

Циклова комісія автомобілів та транспортних технологій

Бажан Сергій Петрович

Бажан Сергій Петрович

Директор коледжу

Сакно Ольга Петрівна

Сакно Ольга Петрівна

Кандидат технічних наук, доцент

Освіта:

 • Донецький державний технічний університет, 1999 р. Спеціальність – «Автомобілі та автомобільне господарство», магістр автомобільного транспорту;
 • Кандидат технічних наук, 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту, 2013 р.

Доцент кафедри експлуатації та ремонту машин, 2018 р.

Дисципліни, що викладає:

 • Взаємодія видів транспорту;
 • Транспортні технології;
 • Організація перевезень небезпечних вантажів на транспорті.

Наукові інтереси: Поглиблення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, покликаних забезпечити послідовний розвиток технічної (галузь «Автомобільний транспорт») та соціально-економічної сфер життя українського суспільства.

Публікації: Автор та співавтор понад 200 науково-методичних робіт, в тому числі 7 навчальних посібників, три підручника з грифом МОНУ, 3 монографії та 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права і 3 патента на корисну модель. Статті опубліковані у виданнях, що індексуються в фахових та міжнародних наукометричних базах даних категоріях «A», «B» та «C» (Scopus).

Член міжнародного співтовариства автотранспортних інженерів (Society of Automotive Engineers (SAE) International, USA). Customer Number 6147448105

Нагороди за професійні досягнення:

 • Почесна грамота за високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків. Розпорядження начальника Військової академії (2014 рік);
 • Грамота з нагоди 23 річниці Збройних Сил України.

Email:  [email protected]

Профілі:

Коваленко Андрій Петрович

Коваленко Андрій Петрович

Голова циклової комісії автомобілі та транспортні технології, викладач вищої категорії

Освіта: Дніпродзержинський державний технічний університет, 1999р., «Автомобілі та автомобільне господарство».

Педагогічне звання: Викладач-методист.

Дисципліни, що викладає:

 • Автомобільні двигуни;
 • Двигуни автомобілів та тракторів;
 • Основи технології ремонту автомобілів;
 • Вантажні перевезення;
 • Пасажирські перевезення.

Наукові інтереси: Сучасні технологіїв автомобілебудуванні, нанотехнології при відновленні автомобільних деталей, удосконалення транспортних систем.

Email:  [email protected]

Коржавін Юрій Андрійович

Коржавін Юрій Андрійович

Кандидат технічних наук, доцент

Освіта:

 • Дніпродзержинський індустріальний інститут, 1971р., «Металургія чорних металів»,  інженер-металург;
 • Криворізький технічний університет, 2002 р., «Автомобілі та автомобільне господарство», інженер-механік;
 • У 1981 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження та вдосконалення виробництва сталі з продуванням рідкого металу киснем».

Дисципліни, що викладає:

 • Основи теорії транспортних процесів і систем;
 • Правила та безпека дорожнього руху;
 • Проектування транспортно-складських комплексів;
 • Автомобільні перевезення.

Наукові інтереси:  Перспективна металургія. Нанотехнологія при відновленні автомобільних деталей. Утилізація спрацьованих автомобільних шин. Екологія автотранспорт.

Публікації: Співавторнавчального посібник, понад 50 наукових праць, 21 винаходів та патентів України та СРСР.

Тел.: (098) 615-55-08

Email: [email protected]

Профілі:

Бурхович Михайло Павлович

Бурхович Михайло Павлович

Освіта:

 • Дніпродзержинський державний технічний університет, 2000р., «Автомобілі та автомобільне господарство»;
 • Магістратура у  Дніпродзержинському державному технічному університеті, 2001р., кафедра «Технологія машинободування»;
 • Аспірантура на кафедрі «Автомобілі та автомобільне господарство»,  у  Дніпродзержинському державному технічному університеті 2004 р..

Дисципліни, що викладає:

 • Автомобілі;
 • Будова автомобілів та тракторів;
 • Технічне обслуговування автомобілів;
 • Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів.

Наукові інтереси: Сучасне обладнання для виробництва автомобілів та агрегатів.

Email: [email protected]

Рудасьов Віктор Борисович

Рудасьов Віктор Борисович

Кандидат технічних наук, доцент, ст. наук.спів., DoctorPhilosophy

Освіта:

 • Дніпродзержинський індустріальний інститут, 1973р., «Механічне устаткування заводів чорної металургії», інженера-механіка;
 • Криворізький технічний університет і отримав повну вищу освіту, 2002р., «Автомобілі та автомобільне господарство», інженера-механіка;
 • У 1987р. захистив кандидатську дисертацію у Ростові-на-Дону, інституті сільськогосподарського машинобудування на тему «Определение штампуемости листовых сталей повышенной прочности и их внедрение в автомобилестроении».

Дисципліни, що викладає:

 • Транспортні засоби;
 • Загальний курс транспорту;
 • Взаємодія видів транспорту;
 • Транспортна географія;
 • Спеціалізований рухомий склад.

Наукові інтереси: Зниження металоємності автомобілів і економія металопрокату; взаємодія автомобільного колеса (шини) з опорною поверхнею.

Публікації: Автор 3 монографій, 4 навчальних посібників, співавтор понад 80 наукових праць (в тому числі 5 в Scopus) та 80 патентів України та Росії.

Портфоліо