Обрати сторінку

Циклова комісія гуманітарних і соціальних дисциплін

Приходько Ганна Вікторівна

Приходько Ганна Вікторівна

Голова циклової комісії гуманітарних та соціальних дисциплін, викладач вищої категорії

Освіта: Харківський державний педагогічний інститут, 1989р., «Українська мова і література», кваліфікація – викладач української мови і літератури.

Педагогічне звання: Викладач-методист.

Дисципліни, що викладає:

 • Українська мова;
 • Українська література;
 • Українська мова за професійним спрямуванням.

Наукові інтереси: сучасні методики викладання філологічних дисциплін, зокрема професійного спрямування, використання новітніх технологій у викладанні. Використання критичного мислення  в навчальному процесі.

Публікації: автор статей у фахових виданнях.

Тел.: (096) 535-09-79

E-mail: [email protected]

Камишний Павло Анатолійович

Камишний Павло Анатолійович

Заступник голови циклової комісії, викладач вищої категорії

Освіта: Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1984р., «Англійська та німецька мови», кваліфікація – вчитель англійської та німецької мов.

Дисципліни, що викладає:

 • Англійська мова;
 • Німецька мова;
 • Англійська мова за професійним спрямуванням.

Наукові інтереси: методика викладання іноземної мови, фразеологічні  словосполучення, загальна лексикологія.

Публікації: автор статті у фаховому виданні.

Тел.: (067) 781-19-59

Email: [email protected]

Костриця Ольга Миколаївна

Костриця Ольга Миколаївна

Викладач вищої категорії

Освіта: Дніпропетровський державний університет, 2000р., «Мова та література (англійська)», кваліфікація – філолог, викладач англійської мови та літератури.

Дисципліни, що викладає:

 • Англійська мова;
 • Англійська мова за професійним спрямуванням.

Наукові інтереси: проблеми викладання мов для технічних спеціальностей, наукової та професійної комунікації.

Публікації: автор статті у фаховому виданні.

Тел.: (067) 777-67-07

Email: [email protected]

Марченко Валентина Олексіївна

Марченко Валентина Олексіївна

Кандидат історичних наук

Освіта:

 • Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара, 1999р., історичний факультет, спеціальність «Історія»,  отримала кваліфікацію історик, викладач історії та суспільствознавства;
 • Дніпропетровський регіональний інститут державного управління  Національної академії державного управління при Президентові України, 2009р., спеціальність «Державне управління», кваліфікація магістра державного управління, диплом магістра;
 • 2015 р. захистила дисертацію за спеціальністю «Історія України» та отримала науковий ступінь кандидата історичних наук.

Дисципліни, що викладає:

 • «Історія України»;
 • «Історія української культури»;
 • «Культурологія»;
 • «Соціологія»;
 • «України і світ: політичні та соціальні аспекти»;
 • «Політологія»;
 • «Філософія».

Наукові інтереси: повсякденне життя, історія сьогодення. соціальні відносини в Україні та історія окремих верств населення,  історичне краєзнавство.

Публікації: автор має понад 50 наукових праць (статті, тези, методичні вказівки).

Тел.:(050) 270-43-90 

Email: [email protected]

Публікації в Google Schoolar

Публікації в ORCID

Портфоліо

Стороженко Ігор Леонідович

Стороженко Ігор Леонідович

Освіта: Дніпропетровський державний університет, 1992р., «Історія», кваліфікація – історик, викладач історії та суспільствознавства.

Дисципліни, що викладає:

 • Історія України;
 • Всесвітня історія;
 • Соціологія;
 • Філософія.

Наукові інтереси: історичне краєзнавство, джерелознавство, регіоналістика, історія Центральної України.

Публікації: автор статей у фахових виданнях.

Тел.: (097) 301-00-40

Email: [email protected]

Пухальська Дар’я Леонідівна

Пухальська Дар’я Леонідівна

Освіта: Дніпродзержинський  державний технічний університет, 2010р., «Перекладач  двох іноземних мов (англійська, французька)», кваліфікація – перекладач, викладач англійської, французької мов.

Дисципліни, що викладає:

 • Англійська мова;
 • Англійська мова за професійним спрямуванням.

Наукові інтереси: особливості перекладу слова як лексичної одиниці при перекладі з англійської мови на українську, особливості перекладу фразеологізмів.

Публікації: автор статей у фахових виданнях.

Тел.: (067) 738-07-57

Email: [email protected]

Дяченко Ольга Володимирівна

Дяченко Ольга Володимирівна

Кандидат історичних наук, доцент

Освіта:

 • Дніпропетровський національний університет, 2004р.,«Історія» кваліфікація – магістр;
 • У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Олександр Якович Кониський і процес українського націотворення другої половини ХІХ століття» за напрямком 07.00.01 – Історія України;
 • 2015 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри всесвітньої історії.

Дисципліни, що викладає:

 • Історія України;
 • Соціологія;
 • Україна і світ: політичні і соціальні аспекти.

Наукові інтереси: дослідження історії національного руху другої половини ХІХ ст., а також проблеми соціального розвитку українського суспільства; відносини громадських діячів Галичини та Наддніпрянщини у другій половині ХІХ ст.; Розвиток шевченкознавства в Україні і за кордоном, історія країн Східної Європи.

Публікації: автор більше 40 наукових та науково-методичних публікацій з історії України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. та методичні посібники з історії Китаю, Японії й історії цивілізацій.

Тел.: (098) 550-53-10

Email: [email protected]