Обрати сторінку

Захист дипломних проектів

Відбувся захист дипломних проектів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальностями:

  • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, (освітньо-професійна програма Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва); 
  • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, (освітня професійна програма Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд); 
  • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, (освітньо-професійна програма  Обслуговування та  ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів)