Обрати сторінку

Тематична екскурсія здобувачів вищої освіти на ПАТ «Дніпровський завод мінеральних добрив»

17.06 2021р. здобувачі освіти ВСП “Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки ДВНЗ УДХТУ” побували на екскурсіятематичного спрямування на Приватному акціонерному товаристві «Дніпровський завод мінеральних добрив». Екскурсанти – здобувачівищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю  015 «Професійна освіта (Охорона праці)»– отримали інформаціюпро охорону і безпеку праці на підприємстві.Захід спрямовано на підвищення  рівня практично-професійних навичок у галузі промислової  безпеки і охорони праці.

На базі сучасного  підприємства., в екскурсійній формі,відбувається поєднання  показу конкретних виробничих об’єктів, основних, допоміжних,обслуговуючих цехів і служб, що дає первинний досвід  і уяву про  майбутню  діяльність фахівця з охорони праці. Такий вид навчання

доповнюєтеоретичну та практичну підготовку, підвищує самостійну участь та  аналітичну роботу студентів-екскурсантів, перетворюючи  екскурсію в лекцію.

Тематична екскурсія залишила позитивні враження від побаченого, почутого.