Обрати сторінку

РЕЗУЛЬТАТИ ПОСТАКРЕДИТАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ОПП «КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ»

З 07.05.2024 р. по 20.05.24 р. відповідно до наказу Управління Державної служби якості освіти від 01.05.2024 р. №01-09/445 в коледжі було успішно проведено постакредитаційний моніторинг освітньо-професійної програми «Комп’ютерні технології  в машинобудуванні» спеціальності 133 Галузеве машинобудування. Експертна група працювала відповідно до «Положення про акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти», що передбачало вивчення результатів самооцінювання освітньо-професійної програми «Комп’ютерні технології  в машинобудуванні» за певними критеріями. Адміністрацією коледжу та групою забезпечення освітньо-професійної програми  (голова робочої групи – Коломоєць О.М.) було надано вичерпну інформацію щодо питань організації освітнього процесу та матеріально-технічного забезпечення.

Висновки за результатами проведення постакредитаційного моніторингу, надані експертною групою Державної служби якості освіти, було обговорено на педагогічній раді коледжу. За рішенням методичної (протокол від 25.05.2024 р. № 5) та педагогічної (протокол від 03.06.2024 р. №5) ради коледжу було визначено заходи по впровадженню рекомендацій експертної комісії та назначено відповідальних осіб.