Обрати сторінку

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Перелік компонент освітньо-професійної програми (180 кредитів ЄКТС і терміном навчання 2 роки 10 місяців)